Възстановяването на пазара на офис площи в България се очаква да започне най-рано в края на 2021 г., прогнозират от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Забавянето на сегмента продължава и през първото тримесечие на годината, но прогнозите в дългосрочен план са оптимистични. За разглеждания период общият обем отдадени площи е 16 073 кв. м, отбелязвайки близо 46% спад спрямо средните обеми за последните 5 години.

„През второто тримесечие на годината се очаква световната икономика да достигне растежа от края на 2019 . За съжаление в ЕС този процес се случва доста по-бавно спрямо САЩ и Китай. Разнопосочните и променливи мерки в различните държави, неефективните помощи за бизнеса, както и бавният темп на ваксиниране на Стария континент затрудняват възстановяването на икономическите показатели, което е в пряка връзка с  офис пазара“, коментира Михаела Лашова, управляващ партньор в Cushman & Wakefield Forton.

Данни на компанията в София показват, че към края на миналата година служителите, работещи в офис сградите, са едва 20-30%. Но напредването на процеса по ваксиниране и увеличаването на хората, преболедували вируса, дава надежда за бавно и поетапно връщане на служителите в офиса, твърдят експертите от Cushman & Wakefield Forton.
  • БЛИЗО 46% СПАД НА ОБЕМА ОТДАДЕНИ ПЛОЩИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА, ОТЧИТАТ ОТ CUSHMAN & WAKEFIELD FORTON

  • СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ ТЪРСЯТ ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА С АКЦЕНТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ

„Осигуряването на качествена и удобна работна среда ще бъде решаващ фактор за този процес. Вече виждаме как някои компании срещат съпротива от страна на служителите да се върнат отново на работните си места. В отговор на това работодателите и собствениците на сгради търсят различни дигитални решения, с които да подобрят преживяванията на хората в сградата. С новата ни платформа Forton Digital Services for Real Estate предлагаме иновации, които да повишат добавената стойност на сградите, а с това и конкурентоспособността им“, пояснява Михаела Лашова.

Забавянето на офис пазара е осезаемо в строителството на нови офис сгради. През изминалата година бяха планирани за завършване близо 180 000 кв. м, но от тях в експлоатация бяха пуснати само 92 000 кв. м. Проектите в строеж към началото на годината са с общ обем 346 300 кв. м, като се очаква до края на 2021 г. да бъдат завършени близо 200 хил. кв. м. Предвид слабото търсене вероятно част от собствениците, които не са отдали напълно сградите си, няма да бързат с пускането им в експлоатация и ще го отложат за догодина.

Промяна в профила на компаниите наематели наблюдават от Cushman & Wakefield Forton за първите месеци на 2021 г. Средният обем на договорите за наем, сключени за периода, е 570 кв. м или с 50% по-малък спрямо предишни години. Като причина от компанията посочват повечето сделки с търговски, дистрибуторски и консултантски компании, за сметка на слабата активност на фирмите от IT сектора, където интересът е към по-големи офиси с площ 1000-1500 кв. м.

Стабилен остава делът на свободните площи – 13% за първите три месеца, с очакване за задържане и лек спад през втората половина на годината. „Предлагането на вече наети площи се очертава като устойчива тенденция с цел оптимизиране на разходите и пространствата. Към настоящия момент офисите за преотдаване са 31 800 кв. м, при все още нисък интерес към този тип сделки. Преобладават запитванията за дългосрочни решения и наемане от инвеститор“, допълва Лашова.

Офертните наеми на първокласните офис площи в столицата са без промяна, сочат данните на Cushman & Wakefield Forton – между 12 и 14 евро/кв. м за проектите по протежението на големите булеварди и 15 евро/кв.м за централната градска част. Слабо понижение на нетните ефективни наеми има в отделни проекти, като инструмент за задържане на дългосрочни наематели.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...