Българинът търси алтернативни форми за спестявания Българинът все по-често търси алтернативни форми за спестявания и инвестиции. Това е един от основните изводи в последния анализ на УниКредит Булбанк.

Причината е в тенденцията за постепенно намаляване на лихвите по депозитите не само в България, а и в Европа. Към края на август привлечените средства в банките  достигат близо 41 млрд. лв., като се наблюдава забавяне в темповете на нарастване в сравнение с предходните години.

Цветанка Минчева, директор Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк, обясни, че целта на алтернативните форми за спестявания е да запазят и да увеличат стойността на парите във времето при оптимално съотношение риск/доходност.

Около 74% от клиентите на УниКредит Булбанк, инвестирали средства във взаимни фондове, са над 45-годишна възраст. В същото време все повече млади хора заделят малки суми за пенсия в допълнителен пенсионен фонд – 72% от клиентите са на възраст до 45 години.

Профилът на по-голямата част от тях са семейни с ипотечен кредит. Средната месечна вноска, която хората правят по партидите си в допълнителен пенсионен фонд, е 78 лв. Спестовните застраховки „Живот“ са предпочитани както от по-младите (31-45 г.), така и от клиенти на средна възраст (46-60 г.).

Интересен факт е, че най-активни са клиентите между 33 и 57-годишна възраст, които се замислят как да увеличат спестяванията си така, че в дългосрочен план и най-вече след пенсиониране да осигурят сами своя източник на свобода.

Средната годишна доходност от спестовен план в балансиран портфейл e 7.7% на година за период от 15 години. Консервативният портфейл на избралите инвестиция с равни месечни вноски носи възвращаемост за същия период от 4.9% на година. За сравнение при ниско-рискова инвестиция в държавни ценни книжа или облигации доходността не би надхвърлила 1.5%.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...