Пощенска банка предоставя възможност за финансиране на бизнеса в рамките на програма „Възстановяване“Пощенска банка ще подкрепя ликвидните нужди и проекти на микро-, малки и средни предприятия в рамките на програма „Възстановяване“. Това става възможно, след като финансовата институция договори с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) изменения и допълнения към „Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията Covid-19“.
 
Сред основните приоритети на Пощенска банка е устойчивото развитие на предприемаческата екосистема като ключов фактор за развитието на българската икономика. Затова банката се присъединява към програмата, чиято цел е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от Covid-19. Фирмите ще могат да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Променените условия на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове и с минимална административна тежест.
 
Сред основните предимства на програмата, от която Пощенска банка вече е част, са широк достъп до бизнес кредити, без изискване за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците. Клиентите на финансовата институция ще получават одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове, а така също и възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период по главница при максимален срок за погасяване от 84 месеца.
 
Включването на Пощенска банка ще осигури максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиентите ѝ, при това с възможност за получаване на финансиране в размер до 3 млн. лв. (за кредитополучателя и свързаните му лица), но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям и при съобразяване с разпоредбите, приложими съгласно правилата за минимални/държавни помощи (помощ de minimis), на ниво група свързани лица.
 
Модерната и развита клонова мрежа на Пощенска банка осигурява необходимата достъпност на ресурса, като по този начин се обхваща цялата територия на страната, там където има предприятия, нуждаещи се от ликвидна подкрепа и свежи средства.
 
За повече информация за Програмата и условията за финансиране по гаранционния инструмент клиентите на Пощенска Банка могат да посетят най-близкия до тях Корпоративен бизнес център, специализиран център „Банкиране малък бизнес“ или клон на банката в цялата страна, както и онлайн на: www.postbank.bg.

Вижте още: