Кръгла маса БАИБългарската агенция за инвестиции (БАИ) е съсредоточила усилията си върху намаляване на административните процедури, за да могат чуждестранните инвеститори максимално бързо и ефективно да реализират проектите си.


Това заяви изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев при откриването на дискусионната кръгла маса на тема „Инвестиционен климат и възможности за инвестиране в Югоизточна Европа“, която се проведе в контекста на Икономическия форум за Югоизточна Европа, организиран от Български икономически форум.

В дискусиите взеха участие представители на чужди инвеститори в България и директори на агенции за насърчаване на инвестиции от региона, а дебатите бяха модерирани от изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев.

Водещите теми в дебата бяха намаляването на административната тежест, подсилването на брандирането на страната като атрактивна инвестиционна дестинация и ускоряване на регионалното икономическо сътрудничество.

Представители на чужди компании, които са дългогодишни инвеститори в страна, също споделиха своите очаквания и често срещани проблеми.

Сред основните им забележки бяха намаляване на административното бреме, по-голяма активност при рекламирането на страната съвместно с чуждите инвеститори, необходимост от реформа в съдебната система в страната с цел създаване на качествени и независими правни и регулаторни органи, които да осигурят устойчив ръст на чуждестранните инвестиции.

Акцент в разговорите беше поставен и върху малките и средните предприятия, които имат нужда от подкрепа при намирането на пазари и достъпа до финансиране.

Участниците във форума споделиха мнението, че обмена на информация за проекти, ноу-хау и опита на агенциите за инвестиции от Югоизточна Европа с инвеститорите и техните наблюдения и забележки биха били много ефективни в контекста на едно разширено сътрудничество между всички фактори в процеса

Вижте още: