Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право на работа

В Световния ден на безопасността и здравето при работа бе обявено, че международен консорциум, ръководен от българската компания ЛОТ-КОНСУЛТ е избран за трети пореден път за доставчик на технически инспекции на делегациите на Европейския съюз и на Европейската служба за външна дейност в Брюксел

На 28 април отбелязваме Световния ден на безопасността и здравето при работа. Инициативата започва през 1996 г. по предложение на Международната конфедерация на профсъюзите, за да се популяризира ролята на профсъюзното движение за постигането на безопасни и здравословни работни места. На този се отбелязва и Международният ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални болести се почита паметта на загубилите живота си при трудови злополуки и професионални заболявания.

Фокусът на глобалния диалог на Световния ден за безопасност и здраве при работа през 2023 г. е прилагането на безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право на работа. Международната организация на труда (ILO) призовава се да се фокусираме върху решаването на казусите в тази социална сфера и да се работи все повече на институционално ниво за създаване за здравословни и безопасни условия на труд във всички сектори.

Според Мария Титопулу – доктор по социална медицина и зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ „Проблемите в България за условията на труд са много сериозни и се появяват ежедневно. Българският служител все повече познава своите права и отговорности, дори когато ги научава вследствие на инцидент. Осъзнатостта на всеки работещ повишава културата по безопасност и на национално ниво.“

Работата на експертите по безопасност и здраве при работа е да се грижат за превенцията и управлението на професионалните рискове. Работодателят носи цялата отговорност за здравето на своите служители. Това включва освен осъзнаването причините и същността на тази отговорност, а също и обучението за безопасна работа.

„Негова отговорност е да информира своите служителите за рисковете в професионалната им дейност и за ролята на всеки един от тях по опазване на здравето и благосъстоянието. – допълва д-р Титопулу - Важно е, когато има изискване, да се разбере защо то трябва да се изпълни съзнателно и качествено, а не да се отчете формално.“

Българската компания начело на международен консорциум с участието на FRAREG Италия и КА КОНСУЛТ България спечели европейски търг за следващите четири години за предоставяне на услуги по отношение на аспектите на здравето и безопасността на делегациите на Европейския съюз и на Европейската служба за външна дейност в Брюксел. Това стана ясно по-рано този месец при обявяването на резултатите от проведения конкурс. Успехът е значителен, тъй като това се случва за трети пореден път от 2012г. Насам, за безопасността на дипломатическите мисии на ЕС отговаря българска компания.

Целта на четири годишния договор е да се извършат пълни инспекции за здраве и безопасност на офисите, резиденциите и помещенията за персонал на делегациите на ЕС. Това включва също провеждане на специфични „ad hoc мисии за здраве и безопасност“ и помощ в областта на здравето и безопасността на възлагащия орган

Европейската служба за външна дейност в Брюксел при подготовката на документи, обучение и други.

Изпълнението на договора ще започне със среща в Брюксел в началото на май, на която ще бъдат посочени първите делегации, на които ще бъдат извършени инспекции от българските експерти.

„Българска компания може да работи на европейско ниво и да осъществява мисията си по цял цвят. Важно е да се подчертае, че хората в Европа осъзнават важността на професионалното си здраве и безопасност. От много ранна възраст започват обучения свързани с първа помощ, евакуация и т.н. По този начин се формира поведение и култура. Това в България все още се пренебрегва и не е необходимо да чакаме появата на нормативен документ, който да ни постави задължително условие, за да се погрижим за личната си и на колегите си безопасност.“ – допълва д-р Мария Титопулу.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...