БФБ приветства Телематик Интерактив България като публична компания

Търговията с акции на Телематик Интерактив България АД започна днес на Българска фондова борса. Компанията за хазартни игри онлайн, която оперира под търговската марка Palms Bet, стъпва на БФБ след успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 16 милиона лева. Размерът на емисията на Телематик Интерактив България е 4 320 006 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TIB. Индикативната референтна цена за първата търговска сесия е 50 лева - колкото постигнатата цена при IPO-то. Мениджър на емисията е инвестиционният посредник София Интернешънъл Секюритиз.„Приветстваме Телематик Интерактив България на БФБ с уважение към мотивите на компанията да стане публична, а именно стремежът й към пълна прозрачност и декларирано желание да покаже, че игралният бизнес е открит и социално отговорен, създаващ доверие сред участниците на пазара.“ , каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

"Дебютът ни на БФБ е сред ключовите събития в историята на Телематик Интерактив България. С листването на компанията даваме заявка за нашите дългосрочни планове за развитие и разширяваме хоризонта пред фирмата, което е предпоставка за постигане на още по-добри резултати.”, добави Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Телематик Интерактив България.

Средствата, набрани от Телематик Интерактив България ще се използват за експанзията на компанията в Перу и други страни.

IPO-то на Телематик Интерактив България е първото за 2022 г.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...