Нетера получи сертификат за въглеродно неутрална компания

Компанията изгражда фотоволтаичен парк и инвестира в проект за вятърна електроенергия.

Нетера успешно потвърди статута си на въглеродно неутрална компания и получи официален сертификат за това от швейцарската Gold Standard.

Одитори на организацията анализираха дейността на Нетера за 2021 и 2022 г. Те установиха, че компанията трябва да компенсира 114 тона емисии въглероден диоксид, за да постигне целта си за въглеродна неутралност. Нетера изпълни препоръката, като инвестира в проект за производство на електроенергия от вятър с мощност от 100,8 MW (мегавата) в Белугупа, Андхра Прадеш, Индия.


Предстои Gold Standard да оцени въздействието от дейността на Нетера върху околната среда и за 2023 година. След като вземе предвид мерките, които компанията вече е провела за намаляване на емисиите парникови газове, организацията ще прецени дали отново ще има нужда от компенсация на емисии.

Нетера си постави амбицията да се превърне във въглеродно неутрална компания в началото на 2021 г. За целта започна да купува и да използва за дейността си 100% чиста енергия и да прилага комплексни мерки за енергийна ефективност. Нетера поръча и монтира едни от най-модерните и енергийно ефективни охладителни системи в дейта центровете си.

Служебните автомобили на компанията са електрически или хибридни. Цялото деловодство е в цифров, а не в хартиен вид. В офисите не се използват пластмасови чаши, еднократни прибори и други. Служителите се включват организирано в инициативи за залесяване и са засадили хиляди дървета за възстановяване на български гори.

Нетера изгражда и фотоволтаичен парк за собствени нужни в дейта център парка си в с. Столник. Първият етап вече е завършен, като в края на проекта се очаква мощността за производство на енергия от слънце да достигне 2 мегавата. Това е още една мярка за Нетера да намали въглеродния си отпечатък и да добави възобновяеми енергийни източници към енергийния си микс.

Вижте още: