Европейската агенция за здраве и безопасност при работаПсихосоциалните и мускулноскелетните рискови фактори са най-разпространени на работните места в Европа, а оценката на риска все още се счита за най-добрия начин за тяхното преодоляване.

В края на месец юни „Европейската агенция за здраве и безопасност при работа“ (EU-OSHA) представи основните констатации от второто Европейско проучване на предприятията относно новите рискове на работните места.

Проучването включва отговорите от почти 50 000 работни места в 36 държави, включително всички 28 държави членки.

Целта на изследването е да се установи по какъв начин здравето и безопасността се управляват на практика в организации с различна големина, включително микропредприятия с 5 до 10 служители.

Най-често докладваният рисков фактор е необходимостта от справяне с трудни клиенти, пациенти, ученици и др. (58% от предприятията в ЕС-28), което отчасти отразява постоянното разрастване на сектора на услугите. Ето и какво показва стстистиката:

Факторите, водещи до мускулноскелетни смущения (МСС), например изморителни или болезнени работни пози и повтарящи се движения на дланта или ръката, се посочват много често от всички сектори на икономическа дейност.

Резултатите сочат също, че 76% от предприятията в ЕС извършват редовни оценки на риска, като 90% от тях ги считат за полезен начин за управление на безопасността и здравето.

Психосоциалните рискове се възприемат като по-голямо предизвикателство в сравнение с другите рискове на работното място.

Резюме на резултатите на български език може да се намерите тук:

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...