Таксите за патентоване за МСП, университети и публични научноизследователски организации остават непроменени през 2023 г.

Република Молдова ще стане 40-ата държава членка на Европейската патентна конвенция, след като през октомври тази година бе приета и Черна гора

Разходите за патентоване, насочени към малки и средни предприятия /МСП/, университети и публични научноизследователски организации, ще останат непроменени и през 2023, независимо, че се очаква увеличаване на таксите за заявяване към Европейското патентно ведомство (ЕПВ ) с 5%. Това е заложено в Годишния работен план за 2023 г. на ЕПВ, според който ще бъде приложен пакет от мерки за подкрепа в тясно сътрудничество с националните патентни ведомства. Планът бе подкрепен от Патентното ведомство на Република България в рамките на Административния съвет на ЕПВ, който се проведе в периода 13-14.12.2023 в Мюнхен, Германия.

„Приветстваме работния план за следващата година, тъй като той ще се фокусира върху нови инструменти и цифрови процеси, които със сигурност ще повишат ефективността и качеството във всички области на дейност на ЕПВ, от които предприятията и бизнесът могат да се възползват”, каза по време на срещата проф. Владя Борисова, председател на българското Патентно ведомство.

И добави: „Българското ведомство ще положи усилия и през предстоящата 2023 г. да разкрие пред обществеността потенциала на единния патент за иновации, инвестиции и трансфер на технологии. Благодарни сме на ЕПВ за досегашното ни партньорство и сме изключително доволни от програмата за сътрудничество в областта на информационните технологии”.

По време на срещата делегациите на ЕПВ гласува присъединяването на Република Молдова към Европейската патентна конвенция, като официално това се очаква да стане през 2023 г., с което държавите членки на Еврпейската патентна конвенция ще станат 40.

„Вярваме, че ще започнете да изграждате своята история на успеха в областта на международното сътрудничество и европейската интеграция и че този акт ще насочи иновациите и икономическия растеж на вашата страна, като по този начин ще помогне на всички нас да постигнем по-голяма ефективност и устойчивост за нашите потребители”, каза проф. Борисова в рамките на приветствието.

По данни на Европейската патентна организация, броят на заявките расте устойчиво, като през 2021 г. те са с 4,5% повече спрямо предходната година. От всички заявки 44% са от държави членки на ЕПО, 25% са от САЩ, 11% - от Япония. Най-голям е броят заявки в областта на технологиите, като се наблюдава увеличение в почти всички подсектори. С 9,4% нарастват заявките при дигиталните комуникации, с 9,7% тези в областта на компютърните технологии. Близо 7% е увеличението при фармацевтичните заявки за патентоване, 6,6% - в сферата на биотехнологиите, 6,5% - в тази на измерванията.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...