Бъдещето е реалност: Роботите и хората работят рамо до рамоВ настоящата ситуация интелигентната, гъвкава и рентабилна автоматизация е необходимост както за глобалните играчи, така и за малките и средните компании, която може да отличи успешните компании от неуспешните, казва Славой Мусилек, генерален мениджър за Централна и Източна Европа, Русия и бившите съветски републики в Universal Robots в специално интервю за b2b Media.

Славой се присъединява към Universal Robots, пионер на пазара в областта на колаборативните роботи, като генерален мениджър, отговорен за Централна и Източна Европа, през ноември 2015 г. 

В своята над 2- годишна професионална кариера, той има солиден опит в управлението на бизнеса на множество международни позиции, докато работи за водещи компании в областта на ИТ и индустриалната автоматизация. Основната роля на Славой в Universal Robots е да поддържа растежа на бизнеса с висока скорост, както и да помогне най-вече малките и средни компании в региона да се възползват ефективно от предимствата, които коботите могат да донесат, както в тяхното производство, така и в тяхната конкурентоспособност в Европа и на световните пазари.

Завършил е техническа кибернетика със специализация по биокибернетика в Чешкия технически университет (CVUT) през 1993г.

В условията на глобална криза и в същото време в съвременния технологично развит свят, виждаме ясна тенденция роботите да навлизат в трудовия процес под различни форми. Какви са ползите, а и заплахите от това?

В съвременната производствена среда трябва да има ефективно, смислено и интелигентно разпределение на работата между хората и машините. Докато работниците трябва да се концентрират върху творческите дейности, машините ще продължат с рутинните, трудни и/или потенциално опасни дейности и задачи. Подобно сътрудничество между машините и хората комбинира по най-добрия и ефикасен начин силните страни и на двата типа работници – човешки талант, гъвкавост и креативност от една страна и машинната бързина, прецизност и ефективност от друга. Според независим анализ подобно сътрудничество повишава ефективността и производителността с 85% в сравнение със ситуацията, когато задачата се изпълнява само от човек или от машина. Чрез разтоварване на хора от „DDD” тип рутинни задачи (DDD означава на английски „Dully, Dirty, Dengerous“ или на български „скучно, мръсно, опасно“) им помага да получат нови задания или роля в производството, които обикновено са по-ценни или печеливши за компанията, по-приятни за служителите както и осигуряване на професионален растеж – чисто и просто получаване на по-добра работа.

Възможно ли е наистина роботите да намалят трудовите злополуки и как?

Абсолютно. Коботите няма да се уморят или да загубят концентрация. Поради това те могат да поемат опасни работни места, които е възможно да бъдат автоматизирани. Това ще намали нараняванията и злополуките. Коботите могат да работят до хората без никаква физическа бариера, благодарение на техните вградени функции и дизайн за безопасност. Освен това не бива да говорим само за наранявания или злополуки, тъй като те трябва да бъдат ограничени по дефиниция, но също така да използваме коботите като „помощна ръка“ за работниците. Коботите помагат на работниците да сведат до минимум въздействието на типа рутинни „DDD“ („скучно, мръсно, опасно“) процедури и задачи, така че да елиминират също така дългосрочно потенциалното въздействие върху човешкото здраве, било то физическо или ментално.

Не е ли това всъщност чисто финансова оптимизация и как може да бъде аргументирана замяната на хора с машиини?

Социалният аспект е голяма тема, която няма прост отговор. Хората обикновено имат тенденции да улесняват живота си. Сега сме на етапа, когато разполагаме с технологии, които могат да заместят човешките работници в определени области или задачи. Компаниите, които използват коботи за автоматизиране на производствените процеси, за да постигнат високо ниво на ефективност, гъвкавост, производителност и постоянност на качеството в производството си, създават по-добра работна среда за своите служители, като същевременно подобряват и финансовите си резултати, но и конкурентоспособността на световния пазар като цяло.

Твърди се, че промишлената автоматизация е едно от подходящите решения за освобождаване на служителите от опасна и монотонна работа, но дали то не е повод и просто за освобождаване на работниците от работа?

Съвременната, високоефективна, високо гъвкава продукция се нуждае както от работници, така и от интелигентна, гъвкава автоматизация. Използването и комбинацията от най-доброто от двата свята прави компаниите по-способни да реагират на променящите се изисквания, като са по-ефективни и високопродуктивни, доставяйки продукта си с желано ниво на качество и срокове за доставка. Освен това, когато говорим с нашите клиенти, всички те по-скоро се борят с липсата на налична работна сила, след това мислят за уволнение на съществуващите ценни работници. Използвайки всички предимства на интелигентната автоматизация в лицето на концепцията за колаборативна роботика, компаниите не само са в състояние да използват изцяло работната си сила, но и увеличават стойността, която тези служители произвеждат, като и им позволяват да преминат към по-качествени, по-значими, по-квалифицирани задачи или работни места. Това подобрява качеството на техния живот от една страна, а от друга да не забравяче, че доволните служители са по-продуктивни, по-иновативни и по-лоялни...

Сякаш вече не е фантастика да си представим бъдещето, в което роботите работят рамо до рамо с хората, защото тези процеси се случват необратимо?

Това вече не е фантастика. Бъдещето вече е реалност. Universal Robots, световен лидер на пазара и пионер в колаборативната роботика, представяйки първия кобот на пазара през 2008 г., е инсталирал база от над 43000 колаборативни роботи в световен мащаб, като огромно мнозинство от тях работят точно както казахме – рамо до рамо с хората.

До скоро компаниите страдаха сериозно от липсата на квалифицирана работна ръка, роботите ли са отговорът?

В настоящата ситуация интелигентната, гъвкава и рентабилна автоматизация е необходимост както за глобалните играчи, така и за малките и средните компании, която може да отличи успешните компании от неуспешните. Използването на предимствата на колаборативната роботика е добро решение, тъй като дава възможност на компании от всякакъв мащаб и всякакъв вид отрасли да използват потенциала на своите служители по най-ефективния начин, като използват коботи за задачите, при които добавянето на човешка стойност не е толкова високо.

Дайте ни и своите Топ 3 съвета за справяне с настоящата криза?

Моите съвети са много прости – използвайте текущата ситуация като възможност. Сега компаниите могат напълно да се възползват от променящата се пазарна среда и променящото се търсене, което изисква гъвкавост на производството, ефективно използване на човешкия потенциал, стимулиране на иновациите, търсене на нови по-ефективни и по-гъвкави бизнес възможности. Тези компании могат да се възползват значително от настоящата предизвикателна ситуация, могат да наберат нов импулс, могат да станат по-конкурентоспособни, по-успешни на местния, европейския и глобалния пазар. Така че нека да наречем настоящата ситуация не криза, а възможност.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...