Способностите на лидера си личат в кризаВ безпрецедентна ситуация като настоящата, много е важно лидерите в една компания да са близко до хората – да ги подкрепят, обучават и напътстват. Компаниите, които не поставят на първо място служителите си, ще бъдат подложени на обществен натиск да го направят. Навлизаме в нова фаза на обществени очаквания за социалната корпоративна отговорност, коментира Константинос Милонас, Изпълнителен директор на Adecco Group за Гърция и България в специално интервю за b2b Media.

Настоящата напълно неочаквана криза принуди бизнеса да се променя много бързо. За някои компании това все още е процес в неговата начална фаза. Как се променят бизнесите в начина си на работа, на комуникация и на оперативни дейности и според вас каква е перспективата да се върнем към някаква нормалност в обозримо бъдеще?

Половината свят е под пълно или частично блокиране в опит да бъдат ограничени здравните щети, причинени от пандемията на COVID-19. Това принуди бизнеса да промени много бързо и коренно начина си на работа, без ясна перспектива кога ще можем да се върнем към някаква нормалност.

Тази нормалност обаче вероятно ще се различава от това, с което бяхме свикнали и това ще е началото на фундаментална трансформация в света на труда. Историята показва, че социалните промени, направени по време на криза, често стават постоянни.

Въпреки че ситуацията продължава да се развива динамично, можем ли на този етап да посочим новите тенденции?

С наблюденията ни над бизнесите вече можем да посочим три възникващи тенденции:

• „Вкъщи“ ще продължи за много хора да бъде новият офис дори и след кризата;

• Нужда от придобиване на нов тип лидерски умения, с които ефективно и ефикасно дистанционно да се управляват екипи;

• Необходимостта от нов социален договор, гарантиращ социалната сигурност и безопасност на всички, независимо от формата на работа, която са избрали.

По какъв начин моделът за „работа от дома“ ще промени бъдещето на работното място, на работата в екип. Ще се отразява ли на производителността и резултатите?

Моделът на „работа от дома“ вероятно ще се запази за много хора и след края на извънредното положение. Това ще доведе до безброй промени на работното място, които ще повлияят на работата в екип, производителността, сътрудничеството и комуникацията и ще ни накарат още по-ефективно да използваме възможностите на виртуалните технологии след кризата.

Проучванията показват, че работата от вкъщи може да доведе до подобряване на производителността до 43%. Затова сега е моментът за оптимизация на работните процеси и познанията на служителите, за да работят по-ефективно в един по-виртуален свят. Вече сме в ерата на преквалифициращата революция и пандемията само ще ускори необходимостта от усъвършенстване на дигиталните умения на работна сила в подготовката за голяма промяна в начина на работа на бизнеса.

Какъв тип са новите лидерски умения, които се изискват в новата ситуация?

Способностите на един лидер най-ясно проличават в кризисна ситуация. Пандемията сега усилва необходимостта от нов набор от лидерски умения и способности, защото след нея ще работим по съвсем различен начин. Лидерите ще трябва да се научат как да ръководят дистанционно, вместо както до сега когато всички бяхме под един покрив. Те ще се нуждаят от нов набор от инструменти за ръководене на отдалечените си екипи. Успехът на една компания и съответно нейните лидери ще зависи от силната корпоративна култура, споделените ценности, отличните комуникационни умения и адекватния инструментариум за оптимизация на системите и процесите.

Според вас необходимо ли е държавата да гарантира социалната сигурност на всички, независимо от формата на работа и по какъв начин?

Работният процес и въобще начинът на работа е в епоха на бърза трансформация, която създава нови възможности за всички. Компаниите и хората използват потенциала на по-гъвкави и разнообразни начини на работа, затова и трудовата и социалната политика не трябва да изостават, за да отговарят на действителността. Нуждаем се от нов социален договор за работа, който е подходящ за целта в днешния свят. Правителствата, работодателите и социалните партньори трябва да променят регулациите, за да се гарантира, че възможностите, които се дават и на бизнеса и самонаетите лица са достатъчно сигурни и устойчиви за всички.

Вашите Топ 3 съвета за справяне с кризисната ситуация?

Това са принципите, по които работим в Adecco, но аз смятам, че са общовалидни за всеки бизнес.

По време на криза на първо място трябва да се поставят хората. Здравето и сигурността им са над всичко. В безпрецедентна ситуация като настоящата, много е важно лидерите в една компания да са близко до хората – да ги подкрепят, обучават и напътстват. Компаниите, които не поставят на първо място служителите си, ще бъдат подложени на обществен натиск да го направят. Навлизаме в нова фаза на обществени очаквания за социалната корпоративна отговорност.

На второ място нужна е открита и честна комуникация. Дистанционното работно място налага нова динамика в общуването – трябва да сме сигурни, че никой не се чувства изолиран, а на против, трябва да е истински ангажиран с компанията. Предавайте положителна енергия и гарантирайте, че всеки знае точно какво се очаква от него и какво трябва да направи. Затова увеличете честота на общуването с всички членове на екипа, чрез персонални телефонни разговори, групови виртуални срещи, в социалните мрежи или в предпочитания за използване канал за вътрешна комуникация в компанията. Не забравяйте колко важна в такава кризисна ситуация е емоционалната интелигентност, която помага за преминаването по-лесно през този период. Споделяйте открито новини от надеждни източници, обяснявайте на екипа какви мерки е предприела компанията и как се справя със ситуацията, подкрепяйте всички колеги и насърчете положителното мислене и отношение.

И не на последно място за справянето в кризисна ситуация изключително важна е адаптивността. Компаниите трябва да бъдат достатъчно гъвкави и способни да адаптират своите оперативни структури към пазарната ситуация. Организациите трябва ежедневно да идентифицират възможностите, които им се предлагат, дори в тази предизвикателна среда, за да останат активни и напълно функциониращи. Пример затова е как с разгръщането на пандемията много компании промениха производствата си, за да отговарят на нуждите на пазара и по този начин запазиха служителите си.

 

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...