България ще има специализирано издание в полза на събитийния туризъм

Ивент Плюс БГ ЕООД, в партньорство със специалност „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, обединяват своите усилия в създаването на първото специализирано дигитално издание в България - Events Guide, което има за цел да популяризира събитийния туризъм у нас. Целта е дестинациите в България, както и страната като цяло да станат разпознаваеми  за практикуване на събитиен туризъм.

Events Guide ще бъде дигитално двуезично издание – на български и английски език, поместено в платформата на EventPlus.bg, която основна функция е да обединява местата за събития в страната и да прави бърза и лесна връзка между организатори и местата за събития (хотели, ресторанти, зали и т.н.)

В него ще се съдържа синтезирана информация под формата на статии,  които ще запознават читателя с различни райони и градове в България от гледна точка на местата, на които може да се осъществява събитиен туризъм. Във всяка статия ще бъде позиционирана информация за определена дестинация (град, район). Ще се дава информация за предимствата, особеностите, локацията, историята и интересни факти за това местоположение. Ще получите актуална и обективна информация за всички места, на които може да се осъществи събитие в определен град/регион. Или за подходящи зали за тържества, семинари, конферентни зали, открити площи, детски кътове, спортни зали, хотели, заведения, конгрес центрове и други. Важно е да подчертаем, че статиите в Events Guide се разработват на базата на научно-изследователска дейност, извършена от студенти по туризъм във Великотърновски университет, под ръководството на техните преподаватели. Проучването се осъществява чрез ежедневен контакт между студенти и представители на местата за събития.

Изследователската работа е подчинена на най-новото туристическо райониране на страната, а материалите се базират на специално изследване с обект конгресно-конферентните хотели в страната. Така в обсега на проучване попадат следните туристически райони: Бургаски черноморски, Варненски черноморски, Родопски, Рило-Пирински, ТР Долината на розите, Тракийски, Старопланински, Дунавски.Освен осемте райони са подбрани и осем града, определени като такива с висок потенциал за формиране на събитиен туристически продукт. Софийски туристически район на този етап не се разглежда, тъй като това е единственият район, с основна специализация делови/MICE туризъм, представляващ голям дял от събитийния. Това, обаче не изключва колабориране и включване на района и столицата в последващ вариант на EVENTS GUIDE.

Изданието ще бъде готово през пролетта на 2022г. Ще се разпространява и популяризира посредством участия в диверсифициран набор от специализирани събития с туристическа насоченост, чрез редица дигитални канали, както и чрез партньорите на начинанието.

„Нашата мисия е заедно да популяризираме България като търсена и предпочитана дестинация за събитиен туризъм“

Мисията на Events Guide: 

Мисията на това издание е да популяризира един от многобройните видове туризъм в България, да утвърди страната ни като топ дестинация за осъществяване на събития от различен характер. Това би подпомогнало за развитието на туризма, както на местна почва във всеки регион, така и на национално ниво. Events Guide Bulgaria дава възможност на студенти по туризъм да осъществят и придобият практически знания и умения в сферата на този отрасъл и осъществява директна връзка между образованието и бизнеса.

➡ Възможност за изяви в предстоящото издание са предвидени и за доставчици на услуги за събитийния бизнес. В това число хотели, специализирани конферентни зали и центрове, други типове заведения с възможности за партниране при организиране на събитие и др.  

Процент от сумата, постъпила от всички абонаментни планове, се заделя за формиране на стипендия на изявен студенти по туризъм, с принос при реализацията на проекта.

За всеки, който вече е част от партньорската мрежа на EventPlus, има ексклузивно предложение.

Тези, които смятат, че продуктът или услугата им заслужават специално внимание, ще бъдат консултирани относно неговото акцентирано присъствие в изданието.

Общините и техните представители на територията на страната могат да станат активни партньори  в изграждане съдържанието на EVENTS GUIDE.  Ежегодно те създават културните календари на дестинациите. Екипът на EVENTS GUIDE с нетърпение очаква да се присъединят към процеса по създаване на изданието. Българските общини са истинските посланици на културата на туристическите места!

Идейният проект се развива с подкрепата на Министерство на туризма и др. браншови организации.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...