Дългът на САЩ може да достигне 140 трилиона долара до 2050 година

Разходите за лихви по федералния дълг на САЩ вече са рекордните 19,5% от приходите на правителството на САЩ. Това е доста над 16,9%, наблюдавани при кризата с тавана на дълга през 2011 г.

Тъй като лихвените проценти нарастват, лихвите сега са един от най-големите разходи на правителството на САЩ.


При сегашните лихвени нива в рамките на 10 години разходите за лихви ще представляват 25% от приходите на САЩ.

Ако заемането продължи със сегашния си темп, дългът на САЩ ще се покачи от $32 трилиона на $140 трилиона до 2050 г.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...