Изследванията на млад учен от Института по полимери към БАН подобряват ефективността на лекарства

Разработките на инж. Явор Данов му носят наградата „Проф. Иван Шопов“ за изявен млад учен в областта на полимерите за 2022 г.

Откритията на младия учен от Института по полимери към Българска академия на науките обещават по-добро усвояване и засилена ефективност на лекарства, третиращи психични разстройства, различни възпалителни процеси и хронични болки. Изследванията на инж. Данов са фокусирани върху разработване на иновативни носители на биологично активни вещества чрез полимерни криогелове, благодарение на които се достига по-високата ефективност на лекарствата. Резултатите от работата му са публикувани в реномираните международни списания „Pharmaceutics“ и „Macromolecular Chemistry and Physics“.

Актуалните проекти, по които инж. Явор Данов работи към момента включват изследвания на полимери, насочени към лекарствената индустрия и към 3D принтирането, което представлява създаване на биомастила на полимерна основа. Благодарение на разработките на учения, се усъвършенства контролираното освобождаване на активните вещества на различни медикаменти. Това прави медикаментозната терапия в пъти по-ефективна. В зависимост от активното вещество на лекарствата се таргетират различни заболявания, засягащи психичното здраве, нервната система, възпалителни процеси и редица други. Именно тези негови разработки му носят награда „Проф. Ив. Шопов“ за „Изявен млад учен в областта на полимерите“, която се връчва от Съюза на химиците в България за 19-а поредна година. В основата на подобренията на лекарствените носители стоят полимерите. Те представляват вещества, съставени от много дълги молекули, наречени макромолекули и могат да бъдат открити навсякъде в ежедневието под различни форми — в разнообразни опаковки, текстил, авточасти, изделията в денталната медицина и хирургията. Полимери се откриват също и в човешкото тяло — ДНК и РНК.

По думи на инж. Данов науката е двигателят за развитие на обществото, чрез нея се генерират знанията, които движат технологичното и интелектуалното развитие на света — без наука няма бъдеще. Неговият интерес към науката се заражда с началото на университетското му следване. Същинската му кариера в научните среди стартира с постъпването му в Института по полимери към БАН, където – вдъхновен от проф. Петър Петров, директор на ИП – БАН, открива, че призванието му е именно науката. В БАН той започва да развива своята изследователска дейност заедно със страхотен екип от професионалисти, които споделят опита си, натрупан както в България, така и в чужбина. „БАН, в качеството си на водеща научна организация в България, има потенциала да бъде основен двигател на прогреса в страната“, споделя младият учен.

Вниманието на БАН е насочено върху разработването на иновативни проекти, които се ръководят от докторантите на Академията. Сред сферите на изследване на младите учени е лек за Корона вируси, разработен въз основа на растението Каменен лотос, воден от ас. Нина Нанкова. Друг обещаващ проект на БАН е разработването на надеждна алтернатива за устойчиво съхранение на зелена енергия, зад който стои д-р Мария Калъпсъзова.

Вижте още: