Какво ще се случи с плоския данък след 5 октомври?В предизборен дебат десните политически сили защитиха плоския данък, левите – прогресивното и семейното подоходно облагане.

Три основни приоритета за България обединиха участниците – въвеждане на работещо електронно правителство, повишаване на трудовата заетост и конкурентоспособността и присъединяването на страната ни към Единния банков надзор и Еврозоната.
 
В предизборен дебата на тема “Бюджет и данъчна политика“, организиран от  b2b Media, представители на десните политически сили единодушно се обединиха около тезата за запазване на плоския данък, а левите поемат курса на прогресивното подоходно облагане.

В дискусията взеха участие Александър Ненков (водач на листа от ПП ГЕРБ, 23 МИР), Жельо Бойчев (БСП Лява България), Мартин Димитров (Реформаторски блок), Владислав Панев (ПП Зелените), Виктор Хаджиев (водач на листа от ПП Обединена България, 25 МИР), Иван Георгиев (ПП Нова България) и проф. Боян Дуранкев, представител на КП Левицата и Зелената партия.

В рамките на 100 минути политическият дебат обедини целия спектър от политически сили около няколко основни приоритета за България – редуциране на корупцията и сивия сектор, прозрачност и стимулиране на гражданската активност посредством работещо електронно правителство, повишаване на трудовата заетост, конкурентоспособността и инвестиционната активност за стабилизиране и ръст на икономиката. Не на последно място, всички утвърдиха присъединяването на страната ни към Единния банков надзор и Еврозоната като две от здравословните стъпки за по-голяма прозрачност, контрол и регулация на банковия сектор.

„Реформаторският блок ще се противопостави на всяко увеличение на данъците. Осигурителната тежест също не бива да бъде увеличавана. Данъкът върху дивидентите трябва да бъде намален до 1% и изобщо, ако се променят данъците, трябва да бъдат намалени.“ – сподели Мартин Димитров. Мнението му защити и представителят на ГЕРБ Александър Ненков: „Данъците не бива да се увеличават, точно обратното – те трябва да бъдат намалени за стабилна икономика и за привличането на инвеститори.“

Обратната теза обосноваха Жельо Бойчев и проф. Боян Дуранкев – те заявиха, че замяната на плоския данък с въвеждането на прогресивно и семейно подоходно облагане с минимална ставка, ще подейства като превенция срещу увеличаващото се социално разслоение в обществото. Владислав Панев от „Зелените“ също се обяви за въвеждането на необлагаем минимум и за увеличаването на ДОД, с цел изглаждане на социалното неравенство. Той сподели, че „чрез данъчното облагане трябва да се постигнат по-високи доходи на социално слабите“. Според него необлагаемият минимум ще намали икономическата зависимост на България от останалите страни. Проф. Дуранкев не пропусна да добави по повода колко важно е изпълнението на целите по договора с ЕС за пълна трудова заетост и това може да се постигне само посредством активна данъчна политика. Той добави, че именно това е и съвременният тренд при реално работещите демокрации като Великобритания, например.

„Ако въведем прогресивното подоходно облагане, доходът на всяко семейство ще падне с 60-70 лв. Това е допълнително обедняване на хората.“ – контрира Димитров. Виктор Хаджиев от Обединена България анализира последните 5 години и стигна до извода, че в България ще се увеличи структурната безработица, затова трябва да се работи както за финансовата, така и за социалната сигурност на гражданите. Съгласявайки се с тази теза, Жельо Бойчев се обяви за изработването на цялостна програма за местните данъци и такси и привличането на инвеститори на ниво общини.

При интерес, можете да гледате целия дебат на b2b Media.

Вижте още: