Музикаутор отчете рекордни приходи от онлайн платформи през 2021 година

Организацията наблюдава плавно възстановяване на концертния бизнес, търговията и туризма

През 2021 година организацията на автори и музикални издатели Музикаутор отбелязва поредна година на растеж и рекорден скок на приходите си от онлайн платформи. Това става ясно от годишния отчет за дейността на сдружението, приет от Общото събрание на Музикаутор, което се проведе в понеделник, 28 март 2022 г., в Софарма ивент център, София.

Основната дейност на Музикаутор е да събира авторски възнаграждения за музиката, използвана от телевизии, радиа, заведения и търговски обекти, онлайн платформи, организатори на концерти и други, след което да разпределя получените възнаграждения към авторите на произведенията.

Общите приходи от ползватели на музикални права, генерирани през 2021 г., са в размер на 9 491 670 лева и те отбелязват ръст от 8% спрямо 2020 г.

В сектор „Дигитални права“ събраните авторски възнаграждения през 2021 г. възлизат на 1 191 768 лв. Ръстът е рекорден – 222%, като увеличаване на приходите спрямо предходната година се наблюдава при всички видове дигитални услуги.

Основен източник на възнаграждения за авторите от дигитални права остават музикалните дигитални платформи и платформите с генерирано от потребителите съдържание, които формират 63,38% от общите приходи в сектора. Сред тях са Spotify, Amazon Music, Apple Music&iTunes и YouTube. Едни от най-значимите договори в сектора се случиха именно през 2021 година, когато Музикаутор лицензира за България международната музикална платформа Tidal, социалните мрежи Instagram и Facebook, както и най-популярната платформа за кратки видеа TikTok.

За разлика от дигиталните платформи, в продължение на две години търговията и туризмът, както и концертният бизнес търпяха последствията на ковид кризата. Въпреки тези предизвикателства, през изминалата година се наблюдава стартирането на възстановителен процес.

Реализираният приход в търговския и туристически сектор през 2021 г. е в размер на 1 124 565 лв. и бележи ръст от 3.87% спрямо предходната година. За да подпомогне бизнеса, Музикаутор предложи гъвкави условия за целия пазар, които включват удължени срокове за заплащане на възнагражденията, запазени размери на браншовите и индивидуалните отстъпки, както и гаранции, че заплащаните авторски възнаграждения се отнасят само за периодите, в които обектите са отворени. От 2021 г. получаването на музикален лиценз от Музикаутор се случва изцяло електронно, с което бизнесът е улеснен допълнително, тъй като не са необходими физически срещи и размяна на хартиени документи.

След значителния спад на приходите през 2020 г., през изминалата година концертният бизнес отбелязва значителен ръст от 48,5%, като събраните авторски възнаграждения са в размер на 473 751 лв. Ръстът е факт, след като Музикаутор насочи усилията си да идентифицира и лицензира по-голям брой малки събития, като по този начин компенсира последствията от продължаващата през 2021 г. пандемична обстановка и частичните ограничения в капацитетите на залите като една от мерките за борба с разпространението на COVID-19.

Въпреки това основен проблем в концертния бизнес продължават да бъдат порочните практики, които спират неговото развитие – фирмите организатори се сменят и се изпразват от активи, крият се приходи от билети, не се изплащат авторски възнаграждения, а вследствие на това множество чуждестранни изпълнители отказват да участват в концерти в България и събитията пропадат. Потърпевши от това са не само авторите на музика, публиката, коректните представители на бранша и секторите, свързани с концертната дейност, например туризмът, но също така държавната хазна и имиджът на България като културна дестинация. Нарушената структура на пазараоткри възможност сътрудничеството със Сдружение „Сцена Музика“ – браншовата асоциация в сектора, да бъде приоритетно насочено към анализиране на конюнктурната ситуация, търсене на решения и инструменти, подпомагащи изсветляването на сектора и неговото конкурентно развитие.

Паралелно с всички дейности за подобряване на приходите на авторите от бизнеса, ползващ музика, Музикаутор отчита и сериозен ръст на разпределените авторски възнаграждения. През 2021 г. те са в размер на 12 872 502 лв. и се дължат на действията, които сдружението предприе за преодоляване на сериозните закъснения в разпределенията на чуждестранния репертоар. По този начин за първи път те бяха завършени заедно с разпределенията за българския репертоар. Сериозен принос за това има внедряването на новия софтуер за разпределение MUSIT, който оптимизира ръчната работа до 70% в зависимост от вида на разпределението и качеството на отчетите, получавани от различните ползватели.

Музикаутор отчете рекордни приходи от онлайн платформи през 2021 година

И през 2021 г. Музикаутор реализира редица програми и кампании, насочени към по-добра реализация на авторския труд в България. Сред тях са Културният фонд на организацията, който за своите осем сесии е подкрепил над 500 авторски проекта с близо 1,7 млн. лв., новият влог на Музикаутор „Музика на-право“, съвместната рубрика с БНР „Земя на таланти“, както и инициативата „Светилник“, в която партньорите обединяват усилията си, за да дарят с химни български училища.

В рамките на Общото събрание беше избран и нов член на Управителния съвет на Музикаутор – Мария Мутафчиева от „Mary Boys Band”, която замести оттеглилия се от ръководството на сдружението Любо Киров. Общото събрание също преизбра Валери Славчев, Виктор Стоянов и Дончо Генов в състава на Надзорния съвет на Музикаутор.

Вижте целия Годишен отчет на Музикаутор за 2021 година

Вижте още:

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...