Новите изпитания пред строителната индустрияГлобалнaта строителнa производителност се очаква да нарасне с 6,6% през 2021 г. и с 42% до 2030 г., което ще се дължи главно на правителствените стимули и на търсенето на жилищно строителство. Това става ясно от доклад, публикуван в края на септември от Marsh и Guy Carpenter, разработен съвместно с Oxford Economics.

С нарастването на сектора обаче ще нараства и рискът от увеличаване на замърсяването и отпадъците, предупреждава докладът. Строителството и по-широката архитектурна среда понастоящем са отговорни за около 40% от световните глобални емисии на парникови газове. Необходимостта от радикално намаляване количествата въглерод при новото строителство, се очертава като ключов фактор. Това би трябвало да стимулира ръст в областта на т.нар. строителна деконструкция, която използва повторно огромни налични градски запаси от строителни материали, прогнозира докладът.

В доклада се посочва още, че строителната индустрия демонстрира забележителна устойчивост по време на пандемията от коронавирус и в периода на най-значителните сътресения в световната икономика за последните 80 години. Прогнозите са, че глобалното строителство ще доведе до възстановяване на глобалната икономика от пандемията в средносрочен план, а освен това се очаква то да има средногодишен ръст от 3,6%, което е повече както от сектора на услугите, така и от производствения сектор.

Според анализаторите ръстът ще бъде концентриран в шепа страни. На практика четири държави – Китай, Индия, САЩ и Индонезия, ще имат отчет за 58,3% от прогнозния глобален растеж в строителството между 2020 и 2030 г. Очаква се световният строителен пазар да нарасне с 4,5 трилиона щатски долара през десетилетието до 2030 г., достигайки 15,2 трилиона долара. 

Китай ще представлява 26,1% от световния ръст в сектора. Индия се очаква да представлява 14,1%, а САЩ - 11,1%. За Индонезия се прогнозират 7%, което е почти колкото комбинирания ръст на Австралия, Великобритания, Франция и Канада, които са следващите четири по големина участници.

През 2020 г. капиталът за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) за инфраструктура нараства с 28%, което до голяма степен се дължи на потока от набиране на средства за стратегии, свързани с устойчивостта. През следващото десетилетие строителството ще стане свидетел на глобален растеж от 35% в сравнение с предходното десетилетие, диктуван от безпрецедентни нива на стимулиране на разходите за инфраструктура и освобождаване на излишни спестявания на домакинствата; то ще представлява над от 10% от БВП в Северна Америка.

 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...