Пораснахме близо 4 пъти като състав и запазваме силни позиции в почти всички държави в ЕвропаБорбата за таланти във високите технологии няма да спре, казва Радослав Радев, управител на „R&M България Производство“ в специално интервю за Inspiration Hub на b2b Media.По негова оценка възникналата ситуация с пандемията по света още повече задълбочи необходимостта от ускоряване на внедряването на дигитални технологии.

Радослав Радев заема длъжността управител на „R&M България Производство“ от април 2014 г. Завършил е Икономическия университет в гр. Варна. Преди да поеме настоящата си позиция, е бил регионален оперативен директор за Югоизточна Европа в германската компания Dorma, където е отговарял за операциите в девет държави. Заемал е и различни мениджърски позиции (мениджър закупуване, директор бизнес юнит) в производителя на електроуреди за дома „Теси".
                                    
1. В настоящата необичайна ситуация сякаш бяхме доста бързо и донякъде принудително тласнати към рязка дигитализация, най-малкото в комуникацията помежду си. Промените, които сме се опитвали да реализираме с години, станаха буквално за една нощ. В каква степен тази дигитализация оказва положително влияние на компанията, която ръководите?

R&M е компания, която е тясно свързана с технологичния сектор. Нашият бизнес е неделим от дигитализацията. От доста време компанията инвестира в тази насока. Като мултинационална компания ние сме „принудени“ да се възползваме от възможностите за комуникация, които съвременните дигитални технологии предлагат, за да комуникираме с колегите ни в различните локации по света. Усъвършенствано интранет пространство за споделяне на обща информация, видеоконферентни връзки, виртуални конферентни зали са част от инструментите, които и преди пандемията използвахме в компанията. Но това, което рязката дигитализация направи, бе да постави на преден план ефективното сътрудничество вътре в екипите. Хората не седяха един до друг, но можеха да се обърнат и да разрешат проблем в жив разговор с колеги. Разчитаме един на друг, разбираме се с по-малко дискусии. Увеличи се нивото на доверие или може би си дадохме още по-ясна сметка, че нивото на екипната работа е много високо и хората си тежат на местата.

2. Когато поехте поста, заявихте амбициозна инвестиционна политика за изграждане на линии, наемане на хора и т.н. Докъде стигнахте с реализирането й към настоящия момент?

Когато се присъединих към компанията в средата на 2014 година, наброявахме около 100 души и произвеждахме базовите продукти от портфолиото на компанията. Към този момент съставът на „R&M България Производство“ включва близо 400 сътрудници, а българският завод се наложи като компетентен център в развитието и внедряването в производство на някои от емблематичните за компанията продукти. Така че ние пораснахме близо 4 пъти като състав, но като капацитет ръстът е по-значителен, тъй като постоянно инвестираме в повишаването на ефективността на процесите и производителността на труда. Няколкократно инвестирахме в разширяване на производствените мощности и оптимално използване на наличните в момента площи. Факт е, че настоящата инфраструктура за пореден път ни отесня. Развихме и мрежа от поддоставчици, които ни помагат при сглобяването на някои компоненти.

3. Ще запазите ли стажантските си програми и тясната работа с университетите? По-лесно или по-трудно ще е да намерите необходимите таланти сега, за да допълните екипите си?

Икономическата криза, която бе провокирана от здравната, очаквам да доведе до осезателен ръст на безработицата. Но това не означава, че висококвалифицираните кадри, с които работим, ще станат по-лесно достъпни. Напротив! Борбата за таланти във високите технологии няма да спре. Освен това в ситуация на несигурност добрите специалисти са по-малко склонни да обмислят промяна на местоработата си. Затова нашата стажантска програма „Инженерна академия“ продължава. Тя е подходяща за завършващи трета година в университет (инженерна специалност) или току-що дипломирани инженери. Инженерната академия предлага възможност за придобиване на първоначален професионален опит в международна компания, водеща в бранша. Платените стажове започват през септември 2020 г. в производствената база на компанията в София. Програмата е с продължителност от една година и предвижда професионална подготовка на инженерни специалисти в реална работна среда. Одобрените кандидати преминават през пет модула на обучение в ключови отдели. Обучението включва разработка на казуси по реални проекти. В края на стажа на успешно завършилите се връчва сертификат, като им се предоставя кариерен шанс в „R&М България Производство“ при наличие на свободна позиция. Не на последно място, по време на обучението стажантите получават атрактивно възнаграждение, което нараства след всеки преминат етап от програмата. Освен инженерната академия компанията предоставя възможност за включване в лятна стажантска програма в производството. Стажантите преминават през различни производствени звена, за да овладеят различни процеси. Така компанията си осигурява бъдещи потенциални служители за производството. Стажантската програма е подходяща за млади хора, завършващи средно техническо образование. Наред с това R&M от няколко години подкрепя проекта ДОМИНО (дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото). Инициативата се реализира от Министерство на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика с активната подкрепа на Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската търговска камара. Като швейцарска компания в „R&М България Производство“ силно вярваме в дуалното образование и през август 2020 г. с радост връчихме сертификати на учениците, успешно са завършили образованието си по проекта ДОМИНО. Учениците преминаха професионалната си практика в R&M по време на обучението си в 10, 11 и 12 клас на Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ в София. По време на обучението те развиха силна връзка с производствената практика и натрупаха много професионален опит. Задържането на младите професионалисти в компанията и изграждането на квалифицирана работна сила за утрешния ден са най-важните цели на програмата.

4. Вашите Топ 3 съвета за справяне с кризата Covid-19 като работодател?

На първо място поставям откритата комуникация. Във времена, когато някои мерки се прилагат за първи път, винаги възникват много въпроси. А в „R&M България Производство“ нито един въпрос към мениджмънта не остава без смислен отговор. С днешна дата вътрешната комуникация в компанията е все по-открита, което е важно при разрешаването на неизбежно възникващите във всеки екип дисбаланси или конфликти. На второ място, като международна компания-производител, следим и прилагаме добрите световни практики за справяне с тази толкова необичайна кризисна ситуация. И разбира се, като повечето отговорни работодатели, „R&M България Производство“ осигурява възможност за работа от вкъщи за администрацията, системна ежедневна дезинфекция на работните помещения и повърхности, лични предпазни средства и дезинфектанти и специални правила и ред на работа. Провеждаме регулярно  тестване с най-надеждните тестове за Covid-19 – от типа PCR. Тестуването се осъществява на място при нас и се възприема много добре от екипа, като необходима превантивна мярка за ограничаване на разпространението на вируса сред нашите сътрудници. Благодарни сме на нашите хора за дисциплината, личната отговорност и проявеното разбиране. Не на последно място е успешната работа в екип, както и стратегическото и превантивно мислене на мениджърския състав.

5. Върху кои пазари се фокусирате сега в новите реалности?

Настоящата ситуация засега не налага промяна в пазарната стратегия на компанията. R&M има традиционно силни позиции в почти всички държави в Европа. Компанията продължава с реализация на стратегията си за разширяване на пазарните дялове на другите водещи пазари. Последните няколко години R&M направи няколко стратегически придобивания в държави, където имахме по-слабо присъствие. Целта ни през следващите години е интегрирането на тези компании и разгръщане на техния потенциал, което да ни доведе до увеличаване на пазарните ни позиции в тези региони.

6. Кои са иновативните продукти и решения, на които залагате в стратегията си за бизнес развитие? Какво е уникалното за производството на R&M в България?

Иновациите се случват в R&M на всички нива. Благодарение на иновативния дух на компанията R&M вече покрива целия диапазон на свързаност и предоставя подходящи предложения от конектори до софтуер. Горди сме, че сме една от компаниите, които оформят комуникационните мрежи на бъдещето и гарантират тяхната функционалност и сигурност с нашите продукти и решения. За да могат информационните мрежи да отговорят на растящите изисквания за пренос и съхранение на данни, разработките в областта напредват с бързи темпове. R&M не прави изключение. Продуктовото ни развитие е насочено към решения за по-бърз пренос през оптика, както и към спестяването на място. Увеличаващата се урбанизация и цифровизация на големите градове също изисква нови решения и иновации. За да се сближат различни технологии, един град трябва да бъде свързан в мрежа в съответствие с най-новите стандарти. Появяват се интелигентни градове, които се превръщат в Мека на технологии от най-разнообразни сегменти. Дигиталните сгради свързват електроника, сензорна технология и системи за управление.

7. Остават ли плановете ви за разрастване на продуктовата гама и какви други промени предизвика кризата с Covid-19?

Пандемията удари с пълна сила света и изправи икономиките и обществата пред невиждани предизвикателства.  Тя обаче ясно подчерта важността на информационните технологии  и телекомуникационната индустрия. В много държави в условията на изолация и силни ограничителни мерки R&M беше обявен за доставчик с национално значение. Прекъсването на „нормалния“ бизнес процес, домашният офис и карантината понастоящем дадоха възможност на обществото да разбере каква ключова роля играят продуктите, които са отговорни за надеждната и добре работеща мрежова инфраструктура. Тя на практика обслужва новите начини на комуникация. R&M продължава да следва краткосрочната и дългосрочна стратегия в развитието на продуктовото си портфолио. Възникналата ситуация с пандемията по света още повече задълбочи необходимостта от ускоряване на внедряването на дигитални технологии. Продължаваме целенасочено да работим за разработката и пускането на пазара на решения за автоматизация на сгради, изграждане на 5G мрежи, както и на продуктови системи за центрове за управление на данни.

Вижте още: