Ръст на възнаграждеднията в България

Средно с 9% се увеличават възнагражденията за 2022, сочи последното проучване на Мърсър Марш Бенефитс

Средното увеличение на възнагражденията в България за 2022-а е 9% според последното проучване на Мърсър Марш Бенефитс от септември тази година. Това са цели 2 процентни пункта повече в сравнение с резултатите към май месец от традиционно най-голямото проучване за нивата на възнагражденията и придобивките Total Remuneration Survey (TRS), в което през тази година се включват 461 компании. Със своите над 125 000 служители и общ приход от над 66 милиарда лева, участниците в TRS през 2022 са с 50% повече в сравнение с преди пет години, а само спрямо 2021 година ръстът е с 9%.

Секторите с най-отчетлива промяна на заплатите са високите технологии и производството. Повишението там е съответно с 8 на сто и със 7 на сто. Във фармацевтичния сектор ръстът на възнагражденията през 2022 е 5 на сто, а за следващата година планът е заплатите да се увеличат с 8%.

Основните фактори, от които се влияят в най-висока степен възнагражденията у нас за 2022-а, са нивото на позицията, индустрията, функцията, както и държавата, в която е седалището на компанията. За сравнение, в Португалия водещият фактор за формиране на заплатата е индустрията, а след нея - възрастта. Докато националността на хората е ключова при определянето на заплатата в Саудитска Арабия и Катар.

У нас 87,3% от компаниите имат схема за променливо възнаграждение под формата на бонус и премия. 83 на сто от всички участници в проучването на Мърсър за TRS осигуряват здравна застраховка, чиято премия е средно 408 лева на човек годишно. Най-високи средни разходи от придобивките фирмите отделят за ваучери за храна - приблизително по 960 лева на човек за година. Такива ваучери получават служителите в 66 на сто от изследваните компании. Безплатен паркинг предлагат 73 на сто от компаниите, а 67% от фирмите предоставят и служебен автомобил. Това е и един от типичните бонуси за задържане в компанията.

Краткото проучване на Мърсър Марш Бенефитс към септември 2022 сочи, че в България 40 на сто от компаниите са увеличили бюджета си спрямо 2021-а, за да подпомогнат служителите си в борбата с инфлацията. 31 на сто са дали повече ваучери за храна, а 21% са разширили пакета от придобивки.

Въпреки инфлацията през 2022 година 54 на сто от фирмите, участвали в проучването, са увеличи броя служители. Едва 5% са намалили хората в компанията. По отношение на доброволното текучество се забелязва тенденция на завръщане към нивата отпреди пандемията. Това, че служителите са по-склонни да напуснат работното си място, увеличава и влиянието на извън инфлационните фактори при борбата за таланти. Мерки, които компаниите в България, вземат в тази посока, са:

• Насочване на усилията, свързани с възнаграждения в областите със засилено търсене на таланти;

• Специално внимание на служителите, които са най-засегнати от инфлацията;

• Увеличаване на прозрачността, за да знаят служителите доколко заплащането им е конкурентно;

• Внимание и фокус върху по-широкото „преживяване на служителите”.

Консултантите от Мърсър Марш Бенефитс очертават четири сценария, по които компаниите планират бюджетите си за 2023 на фона на поскъпването:

• Не планират да правят увеличение. Този вариант се приема повече от компаниите, които вярват, че инфлацията е само временно явление и се надяват, че тя няма да окаже трайно влияние.

• Предвиждат увеличения спрямо инфлацията. Това е сценарият, който най- точно отговаря на очакванията на служителите. Недостатъците тук са свързани с това, че по този начин се стига до трайно увеличение и на останалите компоненти на заплатата.

• Планират да направят еднократно плащане. Това е сценарий, в който на служителите се дава еднократно плащане, което да покрие увеличаването на цените на продуктите и услугите. Вариантът е подходящ, защото не води до повишаване на останалите компоненти във възнаграждението, но пък е временно решение, което не може да отрази цялостното намаляване на покупателната възможност.

• Смятат да въведат целево плащане или придобивка. Това няма да доведе до увеличение на останалите компонентни. Интересен вариант тук е предоставянето на конкретни придобивки, свързани с поскъпналите стоки и услуги. Например, получаване на карта за гориво заради увеличаването на стойността му.

Като отговор за справяне с нарастващата инфлация, все по-важна става ролята на придобивките в компанията. Ключово тук е използването на гъвкави решения, предложени от платформи като Darwin. Основното предимство на този подход е, че давайки възможност на служителите индивидуално да избират своите придобивки, компанията едновременно увеличава удовлетвореността на своя екип и елиминира риска от излишни разходи.

Вижте още: