Спорните моменти в енергийното данъчно облагане
Според Директивата за данъчно облагане на енергията държавите членове в ЕС са освободени сами да определят ставките си, стига те да са поне в минималните стойности. Новите структурни реформи обаче въвеждат редица проблемни дефиниции, като например дефиницията за класификация електричеството като задължително „чиста“ форма на енергиен продукт. Това не е разумно, ако въпросното електричество е добито от топлоелектрическа централа, която произвежда своето електричество от въглища. Аз нямам нищо против топлоелектрическите централи, тъй като те са нашият единствен суверенен източник на енергия и ако ние се откажем от тях, ще бъдем зависими от Русия. И тук има невероятно раздвоение на личността в европейския план, който иска да спре топлоелектрическите централи. Това е абсолютно неразбираемо, но тази технология тепърва ще има своето място в европейския енергиен микс, имайки предвид настоящата криза с руската агресия в Украйна.

Особено притеснително за мен е включването на авиационното гориво и мазута в обсега на данъчното облагане. Досега тези продукти бяха облагани вътре в рамките на пътуванията в ЕС. Подобно ограничение ще увеличи цената на редица продукти в ЕС и ще лиши милиони европейски граждани от достъпно пътуване. На практика правото на достъпно пътуване със самолет ще бъде само приятен спомен, който мен лично ме връща във времената на комунизма, в които, за да не могат да пътуват гражданите, им налагаха много високи цени. Не трябва да допускаме това. Първата и най-важна наша задача трябва да бъде анализ на възможностите за прилагане на отделен подход за всяка страна.

Икономически напредналите страни биха могли да наложат по-високо данъчно облагане на определени енергийни продукти, които не са сред тези, които се квалифицират като устойчиви. Въпреки това трябва да се знае, че има големи икономически различия между страните в ЕС, затова трябва да се въведат правилните разпоредби и да се даде гъвкавост на страните с по-ниски доходи. Потенциално това ще доведе до стимулиране на техните икономики и накрая ще помогне за решаване на проблема в ЕС на две скорости.

Вижте още: