Стефан Бумов, съосновател и главен оперативен директор на HeleCloudИсторията доказва, че човекът и бизнесът винаги се адаптират. Предстои ни да бъдем свидетели на един такъв етап и намирам това за вълнуващо, споделя Стефан Бумов, съосновател и главен оперативен директор на HeleCloud, в специално интервю за b2b Media.


В условията на настоящата криза е факт, че стресът за всички е твърде голям и колкото и да се опитваме да бъдем оптимисти, трудностите се трупат. Виждаме, че бизнесът и икономиката са блокирани и едва ли ще се върнат към нормалното си състояние скоро. Но има и такива, за които въпреки спирането на големи части от икономиката, настоящата ситуация предразполага и към нови възможности. Как изглежда ситуацията според вас?

Съгласен съм с Вас, това е точно така. Разбира се, че ситуацията е тежка и ще се отрази в голяма степен негативно на бизнеса и световната икономика. Адаптирайки се към новата реалност, в която бяхме поставени при изключително кратки срокове, е много важно да не губим оптимизма си, да помислим внимателно как можем да преструктурираме своя бизнес и изгладим процесите в него. Сега е точният момент да извлечем най-доброто както за бизнеса, така и, разбира се, за служителите ни, които са най-важният ни актив със или без криза. Да се оптимизират процеси, да се развият стратегии и да се структурира дейността на бизнеса спрямо новите норми, които несъмнено ще останат част от работния процес и след преминаването на пандемията.


Важно е да обърнем внимание обаче и на предприемаческата, или така наречената стартъп екосистема. В последните години тя се разви и показа, че носи огромен потенциал. В момента обаче анализаторите разделят индустриите основно на такива, които са силно застрашени и ще се наложи да минат през значителна трансформация, такива, които са умерено застрашени, и такива, пред които се очаква да се открият нови възможности. Стартъп екосистемата обаче е тази, която би могла да акселерира бизнес трансформацията в правилната посока. Ако не успеем да съхраним иновативността си чрез тази екосистема, това би забавило и попречило на процеса на адаптиране след кризата.

Кризата от своя страна носи предизвикателства за стартъп екосистемата, тъй като при извънредни обстоятелства развойната дейност на иновативни продукти и услуги се удължава и усложнява. Подпомагането й трябва да мине през специализирани мерки, тъй като не може да се разчита единствено на рисков капитал.

Факт е, че ситуацията около COVID-19 и въведените извънредни мерки от правителствата почти навсякъде по света постави неочаквани тежки изпитания пред работодатели, държавни структури и служители. Кои са правилните ходове, според вас, с които ще се преодолее блокирането на бизнес процесите, а защо не и на държавните такива?

Във време на несигурност и бързо променящи се пазарни условия е важно да се преразгледат предимствата на облачните услуги, които имат способността да помагат на организациите да преминат през трудностите чрез гъвкавостта, която предлагат, и така да излязат като победители след кризата.

В сегашната ситуация повече от всякога е важно бизнесът да е готов за дигиталната реалност и да подсигури всички свои процеси, като използва все по-бързо развиващите се технологии.

Ще се съгласите с мен, че в тази динамична среда бизнес моделите също се променят с бързи темпове. Несъмнено работата от разстояние и развитието на онлайн продажбите, които преди това бяха поставени под съмнение, днес вече са необходимост. Дигитализацията се превърна в необратим процес. Тя бе ускорена от кризата, но и ще остане абсолютно задължителна за адаптацията на всеки един бизнес от тук нататък.

Работата в дигиталната среда не трябва да плаши бизнеса, а напротив - да го амбицира, защото така ще може не само да не прекъсва работата си, като предоставя висококачествени продукти и услуги, но и ще му даде възможност да запази своята конкурентоспособност в създалите се условия на криза. Преди да преминем към идеята за намаляване на разходите, бизнесът трябва да бъде достатъчно гъвкав и устойчив, за да балансира между интересите на всички страни - доставчици, служители, мениджмънт.

Вижда се, че в сегашната ситуация повече от всякога е необходимо всеки да е готов за дигиталната реалност и да оперира в нея. Какви са правилните стратегии в тази посока?

За много компании пътят към успеха в настоящия климат ще бъде фокусирането върху основните им дейности, собствените им силни страни, иновациите и, разбира се, поемането на риск във времена на много неизвестности.

Най-важната стратегия за бизнеса в момента е завръщането към предприемаческия дух, така че да се открият новите възможности, които кризата носи. Дигитализацията е ключът, а важна роля очаквам да изиграят AI/ML технологиите, които да дадат възможност на различните специалисти да се ангажират повече в ключови дейности с по-голяма добавена стойност. По природа човекът е силно приспособим и всяка технология, която му помага да се адаптира и развива във времена на криза, би била успешна.

За много бизнеси първият отговор на извънредната ситуация е свиване на разходите, но това ли е най-адекватната мярка и трябва ли да бъде единствена?

В контекста на адаптирането на бизнеса към новите условия е по-правилно да говорим за оптимизация на разходите, а не просто свиване. Сега повече от всякога компаниите ще бъдат фокусирани върху оптимизирането на разходите, но също така и ще се търсят възможности за увеличаване на добавената стойност от бизнес услугите, които ползват, за да запазят своята конкурентност на пазара. За да се постигне такава бизнес устойчивост, обикновено се прилага комбинация от технически, бизнес и финансови инструменти. Бизнесът минава през стрес тест, който поставя на изпитание оперативните и финансовите му модели. Всички ние ще си дадем сметка къде се справяме добре и къде не толкова, от кое може да спестим и къде да инвестираме, за да се развиваме.

За да може да отговори на предизвикателствата на тази криза, бизнесът трябва да избегне дългосрочните планове. Планирането на кратки стъпки, своевременният анализ на промяната и бързата адаптация в отговор са правилната мярка. В момента се раждат и ще продължат да се раждат нови възможности. Те се адресират съответно чрез инвестиции в иновации. Когато има възможност, бизнесът не трябва да се страхува да инвестира в иновации.

Говорим активно за дигитализация, но във времена на глобална пандемия много бизнеси ще са финансово ограничени и съвсем логично можем да очакваме разходите да бъдат едно от първите неща, които компаниите ще трябва да преразгледат. Има ли начини в този момент да се върви активно към дигитализация, без да се нарушават балансите?

Ефективността на разходите е от ключово значение за всяка организация - голяма или малка. Това е една от основните причини компаниите да мигрират към Public Cloud платформите. Хиперскалерите като Amazon Web Services (AWS) имат ограмона покупателна способност, що се отнася до хардуер, лицензи за софтуер, капацитет на мрежата. Във времена на глобална пандемия разходите вероятно ще бъдат едно от най-важните съображения, които компаниите ще трябва да разгледат. Public Cloud продължава да бъде най-изгодната платформа за всички компании, тъй като продължава да обслужва своите клиенти най-добре в настоящите условия, позволявайки им да се съсредоточат върху ключовата си дейност.

От друга страна, пандемията крие рискове от забавяне на хардуерни доставки, които да се отразят на операциите на собствените дейта центрове и увеличаването на капацитетите им при нужда. Това е още един сценарии, при който публичните облачни услуги ще бъдат предпочитани.

Вашата прогноза за развитието на бизнесите и икономическите условия занапред?

Всички четем икономически прогнози, които варират от силно песимистични до умерено оптимистични в зависимост от бизнес индустриите и географските пазари. Истината е, че все още е твърде рано, за да се правят точни прогнози. На мнение съм, че след отминаването на пандемията бизнесът ще компенсира до голяма степен и в относително кратки срокове забавянето на икономическото развитие. За тази цел обаче сега е важно да се запази човешкият ресурс, да се развие, доколкото условията го позволяват, и да се направи ясен план за адаптиране на бизнес модела там, където се налага.

Макар някои индустрии, като например тези от споделената икономика, да минат през тежка трансформация, очаквам да се появят изцяло нов тип индустрии като резултат от адаптацията.

Какво ще се промени завинаги с настоящата криза и кои ще са ефективните стъпки за опазване на бизнес процесите и запазване, доколкото е възможно, на работещи бизнес структури?

Смея да твърдя, че кризата вече промени много неща завинаги. Това е ключов момент за един бизнес – не трябва да се чака ситуацията да премине и след това да се предприемат стъпки за справянето с последиците. Сега е моментът изключително добре да се преразгледат и най-вече оптимизират всички процеси в един работещ бизнес. Винаги има какво да се промени и нагоди спрямо новата реалност, в която вече живеем. Мнозина очакват скоро да се върнем към „стария режим“ на работа и живот. Според мен това никога няма да стане. Ние вече живеем в една нова реалност и всички адаптивни бизнеси са осъзнали това и се нагаждат спрямо нуждите на своите клиенти, партньори и, разбира се, служители. Няма причина да искаме или да очакваме нещата да станат както преди настъпването на кризата. Видимо е от много успешни примери, че светът скоростно се развива в дигитална посока и това определено ще е нещо, което ще остане и след края на пандемията. Като пример мога да дам държавната администрация, и то не само в България. Редица процеси, които до този момент отнемаха на гражданите и респективно на бизнеса, бидейки те негови служители, изключително много излишно време, нерви, чакания по опашки и ненужни такси, за изключително кратко време бяха бяха премахнати, като процесите бяха дигитализирани. Да, това бе постигнато с цел хората да останат по домовете си, но и след кризата би следвало да остане като един като работещ процес и, разбира се, да се надгражда, без да чакаме отново външни обстоятелства да ни го налагат.

Вашите Топ 3 съвета за отговор на кризата?

Отделете време за самоанализ, фокусирайте се върху това, в което сте наистина добри, и бъдете гъвкави. Историята доказва, че човекът и бизнесът винаги се адаптират. Предстои ни да бъдем свидетели на един такъв етап и намирам това за вълнуващо.

Вижте още: