50% от разработчиците на игри работят в студиа, които използват AI инструменти

Ново проучване сред хиляди професионалисти в областта на разработването на игри установява, че при почти половината от тях генеративните AI инструменти вече се използват на работното им място. От друга страна, малцинство са тези, които казват, че тяхната компания не се интересува от такъв тип инструменти или пък е забранила използването им.

Докладът за състоянието на индустрията за 2024 г. на Конференцията на разработчиците на игри, публикуван този четвъртък, обобщава мненията на над 3000 професионалисти в сектора към миналия октомври. Въпреки че годишното проучване (проведено съвместно с изследователския партньор Omdia) се провежда от 12 години, това е първият път, когато респондентите са попитани директно за използването на генеративни AI инструменти като ChatGPT, DALL-E, GitHub Copilot и Adobe Generative.

49% от анкетираните разработчици в проучването казват, че в момента на работното им място се използват генеративни AI инструменти. Това (почти) мнозинство включва 31 процента, които посочват, че сами използват тези инструменти, както и 18 процента, които казват, че колегите им го правят.

Големите предимства и нарастващият интерес

Според доклада разработчиците цитират помощта при кодиране, ефективността при създаване на съдържание и автоматизирането на повтарящи се задачи като основни приложения на инструментите с изкуствен интелект.

Изследването установява още, че различните отдели на студиата показват различни нива на желание да приемат изкуствения интелект в дейността си. 44% от служителите в бизнес звената и финансите твърдят, че използват AI инструменти, в сравнение със само 16% във визуалните изкуства и 13% в сферата на писменото творчество.

От общо 38 процента, които казват, че тяхната компания не използва AI инструменти, 15% казват, че компанията им все пак е заинтересована от внедряването им, докато 23% уточняват, че екипът им няма „никакъв интерес“ към това. В отделен въпрос 12 процента от респондентите заявяват, че тяхната компания изобщо не позволява използването на AI инструменти – число, което достига до 21 процента за респондентите, работещи в най-големите „AAA разработчици“. Други 7% казват, че използването на някои специфични AI инструменти не е позволено при тях, докато при 30% използването на AI инструменти е „незадължително“ в тяхната компания.

Притесненията са много

Широкото разпространение на AI инструментите изглежда не намалява притесненията относно тяхното използване сред разработчиците. Цели 42% от респондентите казват, че са „много загрижени“ за етиката на използването на генеративен AI в разработката на игри, а други 42% са „донякъде загрижени“. Само 12 процента твърдят, че „изобщо не се притесняват“ от използването на изкуствен интелект.

Като цяло респондентите изразяват противоречиви мнения относно това дали използването на AI приложения би било като цяло положително (21%) или отрицателно (18%) за индустрията. Повечето от анкетираните изглеждат разделени, като според 57% въздействието на всичко това ще бъде „смесено“.

„Бих искал да видя AI инструменти, които помагат при настоящите работни процеси и дават възможност на отделни художници чрез собствената им работа“, пише един анонимен респондент. „Това, което не искам да виждам, е конгломерат от художници, обгърнати от AI, който просто върши 99% от работата, която трябва да върши един творец.“, допълва той.

На друго място в доклада става ясно, че само 17% от разработчиците са поне донякъде заинтересовани от използването на блокчейн технология в предстоящите си проекти, което е значително намаление спрямо 27% през 2022 г. Внушителните 77% от анкетираните заявяват, че нямат интерес към блокчейн технологиите.

Нараства и делът на работниците в гейминг индустрията, които смятат, че трябва да се обединят в синдикати. На това мнение вече са 57% от запитаните, спрямо 53% година по-рано. Въпреки това засега едва 23% са заявили, че или са в синдикат, или са обсъждали синдикализиране на работното си място.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...