73% от служителите в България използват изкуствен интелект на дневна база или поне веднъж седмично, но 96% от тях не му се доверяват напълно

Данните са от проучване на Телерик Академия на степента на навлизане на изкуствения интелект.

Телерик Академия - водещата трейнинг компания за летящ кариерен старт и успешна реализация, представи резултатите от собствено проучване за степента на навлизане на изкуствения интелект сред компании в България. Това се случи вчера /23 януари/ по време на организирано от Телерик Академия събитие на тема „Пътят напред. Предизвикателства и възможности за 2024 г.“ Форумът събра над 100 гости, които дискутираха, заедно с водещи експерти от бизнеса, изкуствения интелект (ИИ) и неговото пряко влияние върху фирмите и работата на техните служители, световната икономическа и геополитическа несигурност и стратегическото значение на преквалификацията и повишаването на уменията на таланта в контекста на променящия се пазар на труда.


Проучването на Телерик Академия, проведено сред общо 150 професионалисти с различен опит и позиции, има за цел да определи каква е степента на използване на инструментите за изкуствен интелект както на индивидуално ниво, така и на ниво компания, какви са най-честите им приложения, заплаха ли са за професиите в бъдеще или по-скоро помощник.
Основни изводи в доклада

73% от анкетираните използват инструменти за изкуствен интелект в работата си поне веднъж седмично, a 52% подчертават значението на това да разбират как ефективно биха могли да интегрират големи езикови модели (LLMs) в ежедневните си задачи. Интересен факт е, че въпреки широкото навлизане на LLMs в бизнеса, те се използват много повече в по-малки компании или от хора на по-високи позиции.

83% от професионалистите разпознават LLMs като основни инструменти за повишаване на ефективността и креативността си, като най-честите техни ползватели отчитат, че спестяват средно по 4.39 часа на седмица. Сред силните страни на LLMs са признати генерирането на текстове и езиковите преводи, но хората са склонни да оценяват по-високо качеството на генерирани от ИИ резултати извън сферата на техните основни компетенции.

96% от респондентите посочват, че се налага да адаптират предложените от ИИ решения преди да ги приложат, а над 50% изразяват липса на увереност в ефективното използване на LLMs. Същевременно 85% от преминалите обучение отчитат по-голяма сигурност в знанията си относно инструментите за изкуствен интелект. В България все още много малко служители търсят активно обучение (~23%) или вече са били на такова (27%).

На ниво компания 43% потвърждават внедряването на инструменти за изкуствен интелект в работата, само 24% имат планове да започнат да прилагат LLMs и едва 18% отчитат високи инвестиции в посока ефективно използване на такива инструменти. Като основни предизвикателства са посочени сигурността и защитата на личните данни (54%), качеството на данните (44%) и липсата на служители с нужните умения (33%).

Служителите играят съществена роля в процесите по внедряване на инструменти за изкуствен интелект в компаниите. 44% гледат на тях по-скоро като възможност, а не като заплаха. LLMs представляват значителен потенциал за революционизиране на работните процеси, но, за да се възползват в пълна степен, компаниите следва да инвестират в инфраструктура и обучения, така че гарантират адаптивността на таланта към променящия се пазар на труда.

„Големите езикови модели (LLMs) постепенно ще се превърнат инструмент, който ще бъде повсеместен така както са Word, Excel и браузъра. За разлика от конвенционалните инструменти, LLMs могат да генерират, управляват и анализират всяка форма на данни – текст, звук, пиксели, произволен код, почти всичко. Те са универсални, а това ни кара да вярваме, че ще се разпространят още по-бързо и ще окажат влияние върху всяка професия. Най-важното обаче е да използваме инструментите за изкуствен интелект ефективно, така че те да работят заедно с нас, а не вместо нас.“ – сподели Александър Китов – вицепрезидент Продукти в Телерик Академия, по време на представянето на резултатите от доклада.

„Като се има предвид това потенциално бъдеще, ние нямаме друг избор, освен да образоваме нашите курсисти за потенциала на тези инструменти и да гарантираме, че завършилите Телерик Академия продължават да изпреварват конкурентите си на пазара на таланти.“ – допълни още той.

Целият доклад е достъпен тук.

Още за събитието

Добрите бизнес практики по внедряване на изкуствен интелект бяха обсъдени по време на панелна дискусия, в която Ина Тончева – съосновател, The Indigitals, Даниел Кънчев – мениджър „Продукти и технологии“, SiteGround и Петров – Chief AI Officer, Eleven Ventures, споделиха своя опит и гледна точка за това как ефективно да бъдат използвани LLMs, така че да създават конкурентна стойност за компаниите.

Навлизането на изкуствения интелект е само една от причините, които налагат нуждата от повишаване на квалификацията и преквалификация на служителите. Галина Чулева – главен директор „Управление на хора и култура“, Yettel, Светослав Спасов – изпълнителен директор, KPMG IT Service, Синиша Джукич – генерален мениджър, Bosch Digital Bulgaria, Яна Папардова – мениджър „Човешки ресурси“, Schwarz IT Bulgaria, Георги Георгиев – ръководител отдел „Информационни технологии”, ПроKредит банк и Александра Мечкова – главен изпълнителен директор, Телерик Академия, дискутираха какви са уменията на бъдещето, факторите, които ги налагат, и тенденциите в процесите на квалификация и преквалификация.

„Процесът по повишаване на уменията и преквалификация излиза на преден план в дневния ред на компаниите и е важен елемент за техния устойчив успех. Той се налага от бързо променящите се технологии, автоматизацията и навлизането на изкуствения интелект. (Почти) всяка професия ще бъде засегната и променена. Търсенето на “ръчни“ умения ще се намали с близо 60%, докато търсенето на технически умения ще се увеличи с 50%. Организациите ще се стремят да повишават уменията на служителите си, за да увеличат своята ефективност, а самите служители ще търсят нови знания, за да бъдат конкурентни и гъвкави на променящия се пазар на труда.“ – подчерта  Александра Мечкова – главен изпълнителен директор на Телерик Академия.

Изкуственият интелект и нуждата от повишаване на уменията на служителите бяха изведени на преден план и от Росен Иванов - съосновател и управляващ партньор на BlackPeak Capital, който представи темата „Успехът по време на парадокси – възможности и предизвикателства за 2024 г.“

„Във времена на икономическа несигурност и парадокси, в които циклите на бум и спад изглежда се случват с изключително бързи темпове, можем да бъдем много песимистични или много оптимистични за това какво ще се случи през 2024 г. - дали тя ще бъде година на задълбочаваща се рецесия или на нов положителен суперцикъл в икономиката. При всички положения повишената производителност на компаниите е единственият начин те да останат конкурентни на глобално ниво. Това може да се случи чрез промяна на начина на работа, повишаване на компетенциите на служителите и инвестиции в капитал, технологии и иновации, така че да бъдат компенсирани по-високите цени, заплати и лихви.“ - посочи Росен Иванов.

Снимки от събитието можете да намерите тук.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...