Нуждата от създаване и развиване на култура на сигурност в офиса нараства непрекъснато. Притокът на иновации на работното място продължава да променя средата, но телефонните разговори и поверителните документи ще продължават да предизвикват екипите за сигурност навсякъде. Това са част от изводите от проучването Office Security, проведено от Canon.

Всичко това изисква формирането на нова култура на сигурност на работното място. Вече почти половината от мениджърите (47%) на компании в Европа, Близкия изток и Африка, са запознати със случаи на липса на документи в тяхната организация, докато 46% са наясно, че служителите губят документи извън нея. Проучването показва, че става все по-необходимо да бъдат предприети стъпки, за да може офисът да играе значима роля в защитата срещу потенциални заплахи за информационната сигурност. Това се случва в глобален мащаб – докато през 2004 г. световният пазар за киберсигурност е бил с общ обем от 3,5 млрд. долара, към момента той надхвърля 120 млрд. долара, според документа Cybersecurity market report 2015-2021.

Докладът показва, че когато става въпрос за сигурност в офиса, наличието на стабилни политики и процедури е само половината от работата. Компаниите трябва да намерят начин да се уверят, че няма да пренебрегнат както поведението на хората, така и софтуера. 

Изтеглете ръководството от тук: https://bit.ly/2V1QRHH

Вижте още: