Глобално проучване: компаниите планират увеличения в ИТ бюджетите на фона на подготовката си за рецесия

Преминаване по път на растеж, характеризиращ се с предпазливост — това е мотото на организациите, когато става въпрос за ИТ разходи през 2024 г. Според проучването „The State of IT 2024“ на Spiceworks и Aberdeen Strategy & Research, 84% от организациите са загрижени за настъпването на икономическа рецесия и съответно са направили планове за справяне с такава.
Каскадният ефект от безпрецедентна криза в здравеопазването, ограниченията на разходите, геополитически конфликти, растяща инфлация и енергийна криза доведе до приливи и отливи в световната икономика. На фона на това, войната между Украйна и Русия и задаващите се президентски избори в САЩ през 2024 г. правят малко вероятен шансът състоянието на глобалната икономиката да разцъфти.


В своя доклад от юни 2023 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) отбелязва, че „глобалният растеж се стабилизира, но подобрението е крехко“, благодарение на основния инфлационен натиск.

Бизнесът знае това и действа по нов начин

Ключов извод от доклада за състоянието на ИТ индустрията през 2024 г. е, че разходите за ИТ услуги ще растат въпреки предприемането на мерки за противодействие на рецесията.
81% от участниците в проучването „The State of IT“ са направили промени в бизнес процесите си, очаквайки рецесия. 74% са задействали мерки за намаляване на разходите чрез промяна на поведението при закупуване на технологии, докато 43% са забавили наемането или съкращават работната си сила.

Все пак във въздуха витае оптимизъм, особено в ИТ отделите, където инвестициите в технологии са безспорно полезни. Две трети (66%) от компаниите планират да увеличат инвестициите в технологии през 2024 г. Освен това се очаква разходите за ИТ да нараснат с 6% на годишна база като цяло.

По същия начин 41% от организациите са заявили, че ще увеличат размера на вътрешния ИТ персонал в сравнение с 31% миналата година, което показва ръст в наемането на ИТ служители.

Към какво се ориентират компаниите по целия свят?

Една строга парична политика, приета от централните банки по света за ограничаване на инфлацията и нарастващите разходи чрез по-високи лихвени проценти, би предполагала по-ниски инвестиции. Отговорите, които бизнес лидерите дават обаче, са насочени към разширяване на технологичните нововъведения. Противодействието на инфлацията е четвъртият най-голям фактор зад организациите, увеличаващи ИТ бюджетите си, като първите три са необходимостта от замяна на остарялата инфраструктура (например Windows Server 2012 ще достигне края на поддръжката си на 12 октомври 2023 г.), приоритизирането на специфични ИТ проекти и опасения за киберсигурността.

Първите пет нововъзникващи технологии, които компаниите в момента възприемат, са ИТ автоматизация (45%), 5G (42%), Интернет на нещата (IoT, 41%), гигабитова WiFi мрежа (41%) и инфраструктура за виртуален десктоп (35%). Изкуственият интелект е десетият най-усвояван елемент (25%) по отношение на нововъзникващи технологии при респондентските организации.

„Гледайки напред, плановете за нововъведения са силни във всички технологии, които в момента проследяваме. По-специално, бизнесът очаква, че ще удвои приемането на следното в рамките на следващите две години: кибернетика, периферни изчисления, конвергентна инфраструктура, изчисления без сървър и изкуствен интелект (AI)“, се казва в доклада.

Защо компаниите се стремят все по-бързо да възприемат нови технологии?

Джим Рапоза, вицепрезидент и главен анализатор в Aberdeen, посочва: „45% от фирмите, които са модернизирали и възприели нови технологии, съобщават за подобрена възвръщаемост на своите ИТ инвестиции. Това също е и двигател за увеличаването на наемането на ИТ служители, тъй като фирмите работят за намаляване на предизвикателствата при липса на опит и ресурси.“

Освен това данните показват, че организациите очакват да се изправят пред предизвикателства поради недостиг на ИТ умения. Цели 63% от висшите технически ръководители са потвърдили, че е трудно да се наемат квалифицирани ИТ таланти. Този дял се е увеличил спрямо 58% миналата година.

За какво организациите ще използват своите ИТ бюджети?

Респондентите казват, че при разпределението на бюджета с приоритет е категорията софтуер и хардуер (20%). Хардуерът включва лаптопи, настолни компютри, сървъри и мрежи, докато софтуерът включва сигурност, производителност, операционни системи, бази данни и виртуализация.

Отговорите показват, че компании с по-малко от 100 служители биха похарчили повече за хардуер (24%) в сравнение със средни компании с 100-999 служители (19%) и големи предприятия (16%). Междувременно се очаква по-големите компании да харчат повече за управлявани услуги, съоръжения и енергия.

Вижте още: