На случаен принцип, чрез жребий, бяха изтеглени машините за гласуване, с което започна процесът по удостоверяване

Чрез жребий с генератор на случаен принцип, днес бяха изтеглени серийните номера на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване. На тегленето на серийните номера в Министерство на електронното управление присъстваха представители на ЦИК, експерти от БИС и БИМ, международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и представители на политическите партии.


„С цел повече прозрачност на процеса, жребият за първи път беше публичен. Това е заложено и в актуализираната Методика, която премина през процес на обществено обсъждане и одобрихме в последните седмици.“ подчерта заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов. Именно с изтеглянето на серийните номера на машините започва и процеса по удостоверяване съгласно чл. 213а от Изборния кодекс.

Тестовете на машините ще се осъществят от четири екипа, които ще проверят дали документацията за машините за гласуване отговаря на изискванията на ЦИК, Изборния кодекс и техническата спецификация. Българският институт по метрология ще извърши лабораторни изследвания за неправомерни излъчвания в пространството от машините. Ще бъдат проверени сигурността на информацията, която устройствата съхраняват и обработват, както и дали софтуерът и хардуерът на машините за гласуване отговарят на заложените в Изборния кодекс.

В най-кратки срокове Централната избирателна комисия следва да предостави на Министерство на електронното управление машините, които бяха определени чрез жребий, след което ще започне и същинският процес по тяхното удостоверяване.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...