Публично обсъждане на машинното гласуване

Представители на граждански и политически организации взеха участие в организираното от МЕУ публичното обсъждане на Методиката по удостоверяване на машините за гласуване

На публично обсъждане Министерство на електронното управление прие предложенията по проекта на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. В обсъждането взеха участие експерти от Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология, както и представители на граждански и политически организации.

„Една от най-важните стъпки, които гарантират сигурността на предстоящия на 2 октомври 2022 г. вот, е удостоверяването на хардуера и софтура на устройствата за гласуване. Методиката е актуализирана на база опита от предишни удостоверявания на устройствата, като част от процесите бяха оптимизирани.“ - това каза Благовест Кирилов, заместник-министър на електронното управление по време на събитието.

На срещата се подчерта още веднъж, че чрез Методиката, МЕУ има за цел да удостовери, че машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори, отговарят на зададените от ЦИК технически изисквания за хардуер и софтуер. По отношение желанието на дадени политически партии, да се предостави достъп до изходния код на машините, заместник-министър Благовест Кирилов подчерта, че това решение може да вземе Централната избирателна комисия. „Що се отнася до достъпността на кода, ние сме готови да предоставим съответната среда и технически средства това да се случи, но очакваме решението на ЦИК. “, заяви още Кирилов.

По време на дискусията бивши и настоящи експерти на Министерство на електронното управление увериха представителите на гражданските и политическите организации, че изборният процес не може да бъде компрометиран, тъй като самите машини за провеждане на вота не предполагат това да стане възможно.


"Няма как да се свържем с машината отвън. Това е много важно да се потвърди, защото чуваме различни мнения, че всъщност има свързаност, но хардуерно и софтуерно тази свързаност е деактивирана“, заяви по-рано през деня Кирилов в интервю за БНР. Той допълни, че една от целите на машинното гласуване е прекъсване на връзката между гласоподаватели, манипулиран вот и изборния процес.

Всички становища и препоръки, които са в рамките на правомощията на министерството относно публикувания проект на Методика, ще бъдат обобщени и обявени публично на сайта на МЕУ в началото на следващата седмица.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...