SeedBlink въвежда “Community Stars" рундове за технологични стартъпи в начален етап на развитие

SeedBlink, платформата за финансиране и управление на собствен капитал за европейски технологични стартъпи, пуска “Community Stars”- инициатива, посветена на стартиращи предприятия в ранен етап на развитие. Този нов вид инвестиционен рунд, стратегически разположен наред с подкрепените от рисков капитал рундове и синдикати, е насочен към стартиращи предприятия завършващи технологични и бизнес акселератори.

SeedBlink също позволява на стартъпите да се справят с ключови аспекти като проследяване на капиталовата структура, управление и комуникация с инвеститорите, автоматизация на ESOP (планове за притежаване на акции от служителите) и набиране на средства от най-ранните им етапи на развитие чрез Nimity.

• "Community Stars" е новият вид рунд в платформата за стартиращи предприятия в много ранен етап на развитие, които излизат от акселератори, с инвестиционни цели от 50 хил. евро до 300 хил. евро;

• SeedBlink вече предлага 3 основни вида инвестиционни рунда за стартиращи компании - от първоначален (pre-seed) рунд на финансиране до Серия Б - с възможност за инвестиции от 50 хил. до 2 млн. евро;

• Индивидуални инвеститори успешно са инвестирали в над 100 технологични стартъпа от над 15 държави чрез платформата, включително българските Dronamics и Alcatraz AI.

„Мисията на “Community Stars” е да свързва обещаващи основатели с техните общности, като им осигурява съществена подкрепа в ранните етапи на развитие на компанията",казва Йонуц Патрехау, управляващ партньор и корпоративно развитие в SeedBlink.„Основателят на стартъп се нуждае не само от капитал, но и от силна мрежа. Ние сме тук, за да предоставим необходимите знания за финансирането и инфраструктурата, като им дадем възможност да изградят общност от поддръжници и да развият своята визия.“ Ангел Хаджиев, директор за България в SeedBlink, добави:

„От разговорите ни със стартиращи компании става ясно, че в България, както и във всяка европейска страна, съществува търсене на алтернативни възможности за финансиране. Имаме желание да си сътрудничим с местните инкубатори и акселератори, за да подпомогнем начинаещите предприемачи със солидни бизнес предложения и иновативни концепции. Освен това тази нова възможност за финансиране е с по-нисък инвестиционен праг, което я прави по-достъпна за поддръжниците на основателите тук, в България и в цяла Европа.“

Пилотният проект на “Community Stars” е стартъпът Unison, който е специализиран във вегански снакове. В бъдеще платформата ще бъде домакин на различни обещаващи стартиращи предприятия в ранен етап на развитие, които са минали успешно през европейски акселератори.

Понастоящем SeedBlink предлага три основни вида инвестиционни рунда, всеки от които отговаря на специфичните нужди на стартиращите предприятия и инвеститорите:

• Рундове, подкрепени от рисков капитал: Те са специално предназначени за стартиращи предприятия от сийд рунд на финансиране до серия Б. С диапазон на инвестициите от 100 000 до 2 000 000 евро, те са насочени към стартиращи предприятия с доказана зрялост и притегателна сила. Инвеститорите могат да се включат в тези рундове с тикети, стартиращи от 2500 евро. Всички стартиращи предприятия в тази категория подлежат на строг процес на надлежна проверка, извършван от партньорските фондове за рисков капитал. 

Синдикати: Този вид рунд също е насочен към стартиращи предприятия, но с инвестиционен диапазон между 100 000 и 1 000 000 евро. Подобно на рундовете със съвместни инвестиции, инвеститорите могат да участват с тикети, започващи от 2 500 евро. Основната разлика обаче е, че проверката на зрелостта и оценката на привлекателността на стартиращите предприятия се извършва директно от екипа на SeedBlink, което гарантира строга вътрешна оценка.

• Community Stars: насочена към стартиращи предприятия в много ранен етап на развитие. Те са насочени към инвестиции в размер от 50 000 до 300 000 евро. Основното предимство тук е гъвкавостта и достъпността, което позволява на инвеститорите да участват с инвестиционни тикети от много по-нисък праг от 500 евро.
Чрез тези три различни потока на финансиране SeedBlink предлага широка гама от възможности за инвеститорите и стартиращите предприятия, като улеснява развитието и растежа на европейската технологична екосистема.

Въздействие на европейско равнище 

SeedBlink се утвърди като ключов стълб в развитието на европейската екосистема за стартиращи предприятия. С изграждането на впечатляваща общност от частни инвеститори и набор от мрежи от бизнес ангели и партньорски фондове за рисков капитал, SeedBlink отвори нови хоризонти за основателите и иноваторите. Образователни инициативи като Академията за технологични инвеститори или Nimity, решението за управление на собствения капитал на компаниите и техните акционери, подчертават ангажимента на компанията да образова и подготвя инвестиционната общност за справяне със специфичните предизвикателства на европейския пазар.

С впечатляващ опит в съвместното инвестиране в над 100 технологични стартиращи предприятия в повече от 15 държави и с подкрепата на мрежа от 75 000 инвеститори (бизнес ангели, рискови фондове и стратегически партньори) в 92 държави, SeedBlink успя да набере не по-малко от 250 милиона евро за подкрепа на технологичните иновации.

Вижте още: