Кконференцията „Възобновяеми енергии за сгради. Опитът от Германия и възможностите в България“, която ще се проведе на 17 юни 2014 г. (вториник), Радисън Блу Гранд Хотел София, Голяма конферентна зала, от 9.30 до 15.00 ч.
 
Специалисти от Германия и България в сферата на Възобновяемите енергии за сгради ще запознаят аудиторията с рамковите условия, възможностите за финансиране, моментното състояние, развитието и потенциала на сектора в двете страни. Гостуващите пет германски фирми ще представят своя опит.

Конференцията ще открият Ръководителят на икономическата служба към Посолството на Федерална Република Германия Томас Пфане и Заместник управителят на ГБИТК Андреас Шефер.

На 18 и 19 юни 2014 г. петте германски предприятия ще имат индивидуални срещи при закрити врати с представители на български фирми и други организации, заявили желанието си за участие. Тема на разговорите е възможностите за партньорство.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...