Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. обяви Патентно ведомство

Патентното ведомство на Република България информира бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия (МСП) в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

„Работата по програмата за подпомагане на МСП беше стартирана пилотно през 2020 г. в отговор на пандемията от COVID-19. Тогава бе одобрен и създаден Фондът за МСП 2021 в рамките на програма COSME. Неговата цел беше да предостави финансова подкрепа на онези МСП от ЕС, които желаят или да получат услуга за предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan), или да получат закрила за своите търговски марки и/или дизайни.“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство.

Обобщените данни за резултатите са категорични: подадени са 12 989 искания за безвъзмездни средства на ниво ЕС на обща сума 3 750 172,60 EUR, като средната изплатена сума е 500 EUR. През 2021 г. 77% от МСП, които са поискали безвъзмездни средства, са заявители на обекти на интелектуална собственост за първи път, а 52% от бенефициерите посочват, че не биха кандидатствали за закрила на интелектуалната си собственост без подкрепата на Фонда за МСП.

Това дава основание на Службата не само да продължи работата на Фонда, но и да актуализира някои от действията, така че да отговорят максимално на нуждите на МСП.

Ваучерите, които ще бъдат налични през 2023 г., покриват до 90% от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 EUR.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...