„МФГ Инвест“ ЕАД предизвика интерес за над 4 млн. лв. на борсата

Инвестиционната компания „МФГ Инвест“ ЕАД проведе успешен аукцион за първично публично предлагане на сегмента BEAM на Българска фондова борса, като след 179 сключени сделки реализира 1 195 016 броя акции на обща стойност 4 039 154 лв. при цена за една акция от 3.38 лв.

Дружеството, което има дялове в българския еднорог Payhawk, както и в компаните eBag, Tiger Technology, Boleron, Vedamo и други, е единадесетата компания, която се листва на фондовия пазар за малки и средни предприятия.

С увеличението на капитала се предвиждат инвестиции в нови компании като например Infinno, NewPay, както и за увеличаване на дела в компании, които вече са в портфейла на дружеството като Tiger Technology и фондът Eleven.

„МФГ Инвест“ ЕАД инвестира в стартиращи и развиващи се компании в секторите финтех, електронна търговия, технологии. Фокусът е върху динамични дружества със силно мотивирани екипи и солидна бизнес идея, която да е забележителна, лесно скалируема и да се отличава с конкретни технологични решения и конкурентни предимства.

Плановете на компанията са да разпределя 50% от реализираната печалба след продажба на притежавани инвестиции под формата на дивидент сред своите акционери.

Очаква се акциите да започнат да се търгуват на вторичен пазар след около две седмици.

„През десетките години, в които ние се занимаваме с бизнес и предприемачество, сме наблюдавали, че понякога е доста трудно и предизвикателно за хора с голям потенциал да намерят необходимото финансиране, за да реализират успешни, добри идеи. На нас самите ни се е случвало да инвестираме страшно много време в намиране на средства, което можеше да инвестираме в това реално да работим и да развиваме бизнесите си. Затова за нас е естествено с нашето развитие да помагаме и на предприемаческата среда да се развива. И добрите идеи, зад които стоят добри екипи, да видят бял свят. А тези обещаващи предприемачи да имат ресурсите и времето да правят това, което ги е запалило, и да успеят да станат най-добрите следващи предприемачи.“, коментират Станимир Василев и Неделчо Спасов, съоснователи на „МФГ Инвест“ ЕАД.

Вижте още: