BILLA България увеличи възнагражденията на служителите си с над 4% за последната годинаЗа поредна година търговската верига предоставя възможности за професионално развитие като част от „Национални дни на кариерата” 2021
 
Днес, 10 май, във Варна ще се проведе първото събитие на живо в 20-тото юбилейно издание на най-големия кариерен форум в България – „Национални дни на кариерата“ 2021, при спазване на всички мерки за безопасност. BILLA България се включва активно както в него, така и в следващите две изложбени събития, част от същата поредица – в Пловдив (12 май) и София (18-19 май). Специалисти в областта на човешките ресурси, част от екипа на веригата, ще осъществят директен контакт с млади специалисти, които имат интерес към кариерните възможности за развитие и израстване, и отворените позиции за кандидатстване в компанията.
 
През изминалата предизвикателна година, BILLA утвърди своята позиция на отговорен работодател. Веригата разработи вътрешна стратегия за справяне с трудностите в пандемичната обстановка, като успешно  запази своите позиции и устойчивост, наред със здравето и възможностите за развитие на служителите. Това ѝ позволи да увеличи възнагражденията с над 4% като отдели допълнително 2 000 000 лв. до края на 2021 г. за заплати и ваучери за храна, да осигури над 1 600 000 лв. за широкия пакет допълнително здравно осигуряване, подновяване на здравните книжки, безплатни PCR тестове, профилактични медицински прегледи, възможности за допълнителна физическа активност, подаръци за важните моменти в живота като раждане на дете и специалните празници през годината.

В резултат на усилията в пандемична обстановка, анонимно допитване до служителите, проведено в края на 2020г., показа, че оценката за удовлетвореност е значително по-висока от тази за 2017г. например, което компанията счита за безспорно постижение.

„Зад успехите на BILLA България като работодател стои дългосрочна стратегия за привличане, подбор, обучение, развитие и задържане на кадри. Наш основен фокус във вътрешната политика е грижата и удовлетвореността на служителите, които стават част от голямото ни семейство“, сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.
 
Независимо от позицията и спецификата на ежедневните работни задължения, компанията постоянно доказва на служителите си колко значима е тяхната роля за общия успех – чрез възможности за развитие и редица обучения, които подобряват личната и съвместната работа на екипите, повишават и качеството на комуникацията между отделите, развиват лидерските умения, ръководенето чрез емпатия, владеенето на чужди езици и още много специфични за бранша умения.

Вижте още: