Бъдещето на фабриките: иновациите на индустриалната метавселена

Концепцията за индустриална метавселена представлява визия за това как производителите могат да симулират различни сценарии от реалния свят във виртуалния. Това може да донесе много ползи на компаниите, най-вече свързани със спестяване на време и ценни ресурси.

Действията и решенията в реалния свят могат да бъдат подобрени със синтетични данни

Boeing е една компания, която възприема идеята за индустриална метавселена. Всъщност компанията казва, че иска да построи следващия си самолет именно в метавселената. Централна част от визията на Boeing е изграждането на дигитални близнаци – реплики на обекти или системи от реалния свят. Чрез създаването на цифрови близнаци на самолета и производствената система, която ще го изгради, Boeing може да симулира сложни операции, преди да предприеме действия в реална производствена среда.

Ключът към това е концепцията за синтетични данни създадени чрез симулации и алгоритми. Тези данни могат да бъдат невероятно мощни, давайки на компаниите прозрения, които не биха били възможни в реалния свят. Boeing иска да създаде система за инспекция на самолети, която използва AR, за да сравнява текущото състояние на самолета с предишните му състояния въз основа както на исторически, така и на текущи данни за поддръжка.

Но създаването на тази система с данни от реалния свят (в този случай с хиляди снимки на самолета) се оказва изключително трудно. Системата се нуждае от повече информация за обучение. Затова компанията построява цифров близнак на самолета, който генерира повече от 100 000 симулирани изображения (нещо, което би било скъпо и непрактично в реалния свят). Снабдена с това богатство от симулирани данни комбинирани с реални снимки, системата проработва.

Дигиталните близнаци могат да се използват за симулиране на всичко – от цели фабрики до отделни продукти

В Siemens Digital Native Factory в Нанкин, Китай, цялата фабрика е симулирана с дигитален близнак на етапа на планиране и това позволява на Siemens да открие и смекчи грешките при планиране и на свой ред да оптимизира процеса на създаване. Компанията заявява, че наличието на цифрова версия на този завод е помогнало за увеличаване на капацитета с 200% и производителността с 20%.

Сензорите, инсталирани в завода, могат да предават данни към своя цифров близнак и тези данни могат да бъдат анализирани с цел изводи за това как работи системата. Въз основа на това производителите могат първо да коригират работните потоци и дори да пробват промените в работния процес във виртуална среда.

Симулирането на цели фабрики (построени или непостроени) е един от начините да се използва тази технология. Siemens казва още, че работи с NVIDIA, за да създаде виртуални копия и на отделните машини, които да позволяват взаимодействие в реално време. Това означава, че те ще могат да променят фактор (например температура) в цифровия близнак и да разберат как точно ще бъде засегната машината в реалния свят. Такава технология може дори да се използва за прогнозиране на повреди на машини и оптимизиране на поддръжката.

Крайните продукти също могат да бъдат симулирани, за да се предвидят потенциални проблеми. Това не само би могло да революционизира продуктовия дизайн, но също така може да проправи пътя за по-добри познания за това как съществуващите продукти се представят в реалния свят. Такава информация може да се използва за бъдещия дизайн на продукта или дори за прогнозиране кога частите му може да се повредят.

VR ще направи процеса на проектиране на продукти по-завладяващ и съвместен

Има една друга технология, свързана с метавселената, която подпомага процеса на проектиране – виртуалната реалност (VR). Става въпрос за проектиране на продукти в „потапящо“ VR пространство, което е в пъти по-ефективно от работата на компютърен екран. В бъдеще можем да очакваме да видим продуктовите дизайнери все по-често да носят VR очила, за да се потопят във всичко, което проектират. Проектирането във VR ще бъде особено мощно, когато се комбинира с цифрови близнаци. Така продуктите ще се актуализират в реално време, отразявайки съответните промени в дизайна. Разработването на проекти в такова пространство позволява на дизайнерските екипи да си сътрудничат, сякаш са в една и съща стая, дори когато са на километри разстояние.

Вижте още: