България излиза на международната КСО картаДанни от първото специализирано проучване за състоянието на корпоративна социална отговорност у нас

На 20.02.2019 година в Столична библиотека се проведе представяне на данните от първото по рода си проучване за състоянието на КСО в България. Проучването е осъществено сред  ТОП 300 компании в България в края на 2018-та година.

Основните изводи от проучването сочат:

  • Приоритетни области за България са отговорното потребление и умното използване на ресурси
  • Собствениците и висшите мениджъри имат водеща роля като лидери и вдъхновители на собствената си компания и целите индустрии  
  • Държавата трябва бъде отговорен собственик и прилага КСО в предприятията с държавно и общинско участие
  • КСО специалистът е агентът на промяната в компаниите, но неговият потенциал не се използва достатъчно
  • Най-голямата пречка за прилагане на КСО е липсата на човешки ресурси и познания по темата

За корпоративна социална отговорност у нас се говори дълго, но за първи път имаме обобщени данни, които показват степента на развитието и прилагането й от българските компании. Петчленен изследователски екип под ръководството на д-р Марина Стефанова за първи път в България изготви снимка на състоянието на корпоративната социална отговорност.

Пилотното проучване Състояние на КСО в България 2018, проведено от CSR AdviceBoxи Junction Bulgaria, е осъществено в периода 1 октомври - 31 декември 2018г. измежду ТОП 300 работодатели в България, определени спрямо брой осигурени лица. При съставянето на въпросите са приложени утвърдените методологии на международни изследователски екипи от Business for Society, CSR Europe, PwC и ACRE. Проучването включва 5 основни направления:

  • ·Външна среда за прилагане на КСО;
  • ·Корпоративни практики в областта на КСО;
  • ·Нефинансово отчитане;
  • ·Целите за устойчиво развитие на ООН и бизнеса; и 
  • ·Профил на КСО специалиста.

Пълните данни от проучването и обзорен анализ са издадени в пилотна книга, която можете да откриете и онлайн на www.csrab.com.

 Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...