България е поставена на #82 място според световната класация на предприемачеството по методологията на GEDI за 2017 г. Тази позиция всъщност не е спад в сравнение с миналогодишното #46-то място, тъй като предният ранкинг е въз основа в голяма степен на усреднени GEM данни от Румъния и Черна гора от различни исторически периоди – GEDI също споделя това. GEM България произведе своите първи проучвания през 2015, които данни, в комбинация с други показатели, избрани от индекса на GEDI, поставят България на #82 място.

Методологията на GEDI залага на стойностите на индикаторите на GEM (тежест повече от 50%), както и няколко показатели на други институции. Използвайки тези данни, те поставят държавите в класация за предприемачеството. GEM използва набор от индикатори (dashboard of indicators), които се вземат предвид и от GEDI, European Commission, World Economic Forum, World Bank, Endeavor, автори, преподаватели, журналисти и други. GEM не публикува класация, а годишни глобален и национален доклади, които представят цялостна картина на предприемаческата среда.

Както пише в доклад за България за 2015/16 г, за да получи пълно разбиране на околната среда и на предприемаческата дейност в страната, от решаващо значение е да се гледа цялата картина на предприемаческата екосистема.

Нивата на предприемачество в България в момента са доста ниски, както и някои от индикаторите, които загатват потенциал за нарастване. Конференцията изпрати силни послания към екосистемата, че има сфери, на които трябва да се обърне особено внимание – държави политики, образование, културни нагласи, както и особености на предприемаческата активност, сред които двулентово предприемачество, ниска интернационалнизация.

Вижте още: