Д-р Милена Ангелова пред бизнес организацията на ОИСР: МСП трябва да бъдат подкрепени за извършване на прехода към дигитализация и климатична неутралност

МСП трябва да бъдат подкрепени за извършване на прехода към дигитализация и климатична неутралност - посредством лесен достъп до финансиране и подобряване на бизнес средата

Малките и средни предприятия са силно засегнати от застъпващите се кризи, инфлацията, безпрецедентно високите цени на електрическата енергия и енергоносителите и имат нужда от лесен достъп до финансиране. Преходът към дигитализация и климатична неутралност не може да бъде успешен без участието на МСП, които са тъканта на европейската икономика. Те са двигател за развитието на европейската икономика, като създават работни места и просперитет на гражданите. Бюрокрацията и сложното законодателство, както на национално, така и на европейско ниво, все още са сред водещите фактори, задържащи развитието на МСП в много държави-членки на ЕС. Това заяви в изказването си главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe д-р Милена Ангелова по време на конференцията „Малък бизнес, голяма работа“ в Будапеща, Унгария. Необходимостта от приоритетно финансиране за МСП беше подчертана и в изказването на заместник-генералния секретар на ОИСР г-н Йошики Такеуичи.Събитието се организира съвместно от бизнес организацията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Национална асоциация на предприемачите и работодателите на Унгария. Участие в него взеха управляващият директор на Сити Груп Чарлз Рик Джонстън, държавният секретар по икономическа стратегия и регулация д-р Ласло Гьорги, зам.-директорът на Центъра на ОИСР за предприемачество Надим Ахмад, съпредседателят на Национална асоциация на предприемачите и работодателите на Унгария (VOSZ) д-р Патрик Ковач, директорът „Публична политика на ЕС“ на Амазон Анна Клисурас.
За да подкрепят кандидатурата на България за приемане в ОИСР, в събитието участваха г-н Стефан Чайков – члена на УС на АИКБ и представител за поредна година на Асоциация на организациите на българските работодатели в ОИСР и г-н Бойко Таков – изпълнителен директор на ИАНМСП и контактна точка за ОИСР.

В края на 2021 г. Бойко Таков стана част от борда на директорите на Международната мрежа за малки и средни предприятия. Притежава управленски опит в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата.

Дискусията протече в два панела. Първият позволи на участниците да обменят практики и инициативи, които са били успешни за подобряване на условията, производителността и устойчивостта на МСП. Специално внимание бе отделено на правителствените инициативи и партньорства, които са дали възможност на МСП да функционират и да процъфтяват през последните две години, преминали под знака на пандемията от COVID-19.

По време на втория панел беше направена равносметка на споделения опит като се идентифицираха конкретни инициативи, които правителствата биха могли да разширят с помощта на ОИСР. Участниците отправиха своите препоръки към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие как в следващите две години да се постигне напредък в областта на предприемачеството.

Голяма част от малките и средни предприятия в момента са в затруднение като се опитват да преодолеят трудности като прекъсвания на веригата за доставки, значителен недостиг на работна ръка и неподходяща квалификация, спад в търсенето и приходите от клиенти, нарастваща инфлация, тласкана от безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ.

В момента при малките и средни компании има повишено търсене на пряка финансова подкрепа и в по-малка степен на финансови инструменти, осигуряващи лесен и бърз достъп до банкови кредити и други източници на финансиране. „Средствата на ЕС са от ключово значение за увеличаване на потенциала на МСП и е важно в постоянен диалог с бизнес организациите и заинтересованите страни да се планират мерки, за да се подобри достъпът до тях. Твърдо подкрепям идеята МСП да кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на ЕС и се надявам, че тя ще бъде осъществена своевременно. Заедно с това предлагам да се обмисли създаването и развитието на мрежа от финансови омбудсмани в държавите-членки, която да помогне на МСП успешно да кандидатстват и да получават финансиране“, заяви д-р Ангелова.

Мрежата от финансови омбудсмани не само ще подобри достъпа на компаниите до средства, но ще даде възможност на Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, за да научи как банките-посредници използват финансови инструменти, за да достигнат до компаниите, които най-много се нуждаят от средства и какви са причините, ако не им бъде отпуснато кредитиране.

Според главния секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe, икономическото възстановяване зависи до голяма степен от това колко успешно МСП ще се адаптират и работят в новата обстановка. От изключително значение за тях ще са и готовността им за дигитализация и адаптирането на предизвикателствата, които поставя Зелената сделка.

По думите ѝ много от предприятията нямат познания и разбиране за специфичните климатични и екологични политики, включително по отношение на изискванията на всички нови финансови инструменти. Д-р Ангелова отправи предложение следващият преглед на представянето на МСП да се съсредоточи изрично върху основните пропуски в готовността им да отговорят на предизвикателствата, наложени от прехода към климатична неутралност и как по-добре да се изработят и предоставят мерки за подкрепа.

Вижте още: