Дания е пионер в климатичните технологии с доказано положително въздействие

Технологиите и дигиталните решения са важни инструменти за справяне с конкретни климатични предизвикателства в градовете по целия свят. Дания е една от държавите, които правят най-решителни и ефикасни стъпки в тази посока. Скандинавската страна се отличава с актуални примери за успешни проекти в климатичните технологии с документирано и конкретно измеримо въздействие. Кои обаче са сред най-успешните от тях?

15% намаление на потреблението на топлина чрез използване на сензори, данни за времето и изкуствен интелект

Община Торнбю е внедрила plug-and-play решение, което може да се инсталира на всички сгради със CTS (централен контрол и управление на състоянието). Системата използва AI и прогнози за времето, за да контролира автоматично подаването на топлина. Изчисленията за контрол на прогнозата се основават на температурата в сградите и метеорологичните условия. Това спестява на общината 365 тона CO2 годишно, което се равнява на 15% намаление на потреблението на топлинна енергия. Освен това решението осигурява по-добър вътрешен климат в сградите, тъй като е възможно да се поддържа постоянна температура и да се следи влажността.

Базирана на данни енергийна платформа помага за спестяване на 6% от общите емисии на CO2

За по-малко от три години община Хьорсхолм е спестила 6% от общото си годишно потребление на енергия след прилагането на компютъризирано управление на енергията. Решението от Ento Labs е инсталирано във всички общински сгради и предоставя почасов преглед на всички енергийни данни. Впоследствие са инсталирани редица енергоспестяващи инициативи въз основа на събраните данни и информация. Самото решение не осигурява спестяване на CO2, но е инструмент за управление на енергията. Спестяванията могат да бъдат постигнати чрез действие по предложенията за подобрения, предоставени от системата.

Значително намален риск от щети от наводнения

Община Свендборг е разположена на брега, което я прави уязвима от покачващата се морска вода и буреносните облаци. Затова градът използва цифров калкулатор за щети, за да начертае риска и очакваната ценова щета от потенциално наводнение. Калкулаторът на щетите е безплатен за използване продукт с отворен код, предлаган от обществената организация Geo Fyn. Изчисленията могат да се използват за картографиране на риска, което служи като отправна точка за оценка на инвестициите в адаптиране към климата. Използвайки калкулатора, общината намалява годишния риск от щети със 750 000 евро.

82% спестяване на улично осветление чрез използване на сензори и светодиоди

Община Хадерслев е инвестирала в динамичен контрол на светлината за своите пътища, за да предотврати светлинното замърсяване, тъй като светлините се контролират в съответствие с активността по пътищата. Динамичното улично осветление се управлява със сензори за движение и дава информация за състоянието на лампите в реално време. Подмяната започва през 2015 г. и оттогава има 82% намаление на KW/h в цялата община, като спестяванията достигат до 97% в по-малките градове. Решението изисква тясно сътрудничество с енергийните компании, за да се осигури икономическа печалба, тъй като това е голяма инвестиция.

Цифрови контейнери намаляват събирането на отпадъци с 21%

В община Варде са инсталирани интелигентни контейнери за отпадъци, тъй като е логистично предизвикателство да се следи кога отделните контейнери трябва да бъдат изпразнени. Внедряването на решението на Nordsense сега оптимизира изпразването. Общината получава редовни отчети и автоматично съобщение, когато контейнерът е пълен на 70%, така че маршрутът да може да бъде изминат за един работен ден, спестявайки както пари, така и CO2. Освен това решението подобрява опита на гражданите, вследствие на това, че контейнерите рядко се препълват.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...