Добрият пример на запад от СофияОбщините на запад от София имат сериозен потенциал за развитие

„Като специалист по комуникации зная, че диалогът, обсъждането на възможностите и поставянето на проблемите на експертна или широка обществена дискусия е онази продуктивна формула, която може да доведе до добри решения, синергия и по-висока ефективност във всяка една сфера. Затова съм много щастлива, че днес тук сме се събрали представители на държавните институции, местната власт, бизнеса и медиите, за да говорим и търсим добрите подходи и пътища за развитие на общините на Запад от София." С тези думи Десислава Василева, управляващ директор на Еспресо Медия, организатор на събитието даде началото на първото издание на "Добрият пример на Запад от София", което се проведе на 19 април в шоурума на Ситроен България в гр. Божурище.
 
В своето приветствие към участниците в дискусията "Икономически потенциал и предизвикателства на общините на запад от София", г-жа Росица Иванова, областен управител и патрон на събитието акцентира върху потенциала на шестте общини в региона - Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница, възможностите за привличане на инвестиции и факта, че три от индустриалните зони, които се развиват много успешно, привличайки инвестиции, сериозни корпорации и създавайки трайна заетост  се намират на територията на Божурище, Костинброд и Сливница.
 
Г-жа Олга Сандова, изпълнителен директор на Автомотор Корпорация/Ситроен България, домакин на събитието, поздрави аудиторията и изрази своето задоволство от дългогодишното сътрудничество с местната власт и потенциала, който има за всеки бизнес да намери добри условия на развитие на запад от София.
 
От своя страна Любен Петров, заместник-министър на икономиката акцентира върху възможностите за партньорство между държавната и местна власт и ролята на министерството на икономиката в тази сфера. Той подчерта желанието за диалог и сътрудничество от страна на държавата в подкрепа на региона и всяка продуктивна инициатива, свързана със създаване на условия за икономически растеж, инвестиции и работни места.
 
Квалификацията, преквалификацията на кадри, наличието на институции и програми по които хората могат да увеличат своите професионални познания и да отговорят на изискванията на пазара на труда в общините, както и възможностите младите хора не просто да се задържат и да намират своята професионална реализация в родните си места, но и да се привлича работна сила от София и други градове, бяха част от акцентите във видеоприветствието на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин към участниците в дискусионния форум.
 
Красимир Киряков, заместник-министър на образованието и науката информира участниците в дискусията за новата оперативна програма, която министерството управлява и това, която тя предоставя като възможност за финансиране на проекти в сферата на образованието и науката. Той наблегна на това, че общините трябва да изградят собствена стратегия за приоритетни области на развитие, в които да се вложат усилия и специализация, за да може да се постигне продуктивен и дългосрочен растеж. „Министерството на образованието и науката подкрепя и насърчава инициативи, които имат за цел осигуряването на добре подготвени кадри за българската индустрия и бизнеса, като по този начин се улеснява прехода от училище към работното място и се повишава успешната реализация на трудовия пазар. За  да се постигне тази цел, екипът на МОН работи за адаптиране на учебните програми към изискванията на работодателите. За успешното протичане на този процес разчитаме и на подкрепата на бизнеса, който да ни насочва, а и сам да помага на младите хора да развиват практическите си умения чрез стажове и инициативи“, казва Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката в приветственото си писмо, което г-н Киряков прочете от нейно име.

Приветствие по повод първото издание на "Добрият пример на Запад от София" отправи и Томислав Дончев, заместник-министър председател по европейските фондове и икономическата политика. „Бих искал да Ви уверя, че се обръща сериозно внимание на инвестиционната програма в подкрепа на развитието на северозападна България и се провежда целенасочена политика за повишаване на заетостта на населението и привличането на инвестиции в тази регион. Оценявам високо Вашата ангажираност и внимание към темата за успешните практики, неразкритите възможности и потенциал на общините на запад от София.“, казва той в приветственото писмо, което изпрати с благопожелания към екипа на Еспресо медия.
 
В рамките на първия панел от дискусията Анна Радовска, главен секретар на Българската агенция за инвестиции, информира участниците за ролята на агенцията като посредник между инвеститорите и общините, както и за това как общините могат да привличат инвестиции на своята територия. Иван Тодоров – юрист към Българска агенция за инвестиции, даде конкретни насоки за това как една община може да се сертифицира и да предоставя облекчения, съобразно закона за фирмите инвеститори на своята територия.
 
Добрият пример на запад от СофияПозицията на местната власт бе изразена във втория панел на дискусията от Георги Димов, кмет на община Божурище и Трайко Младенов, кмет на община Костинброд.
 
От името на бизнеса по темата „Инвестиционният климат и потенциал на общините от гледна точка на бизнеса“ се включиха инж. Пламен Дилков - изпълнителен директор на ВЕЦ Своге АД и Димитър Чукурлиев - Търговски директор на Автомотор Корпорация АД, които споделиха своята визия, относно партньорството между глобалните компании и местните власти и общности, кои са пресечните точки, къде се появяват проблеми и какъв е потенциала за развитие.
 
Всички участници в дискусията се обединиха около идеята, че подобни форуми са много полезни и трябва да продължат да се провеждат, като фокусират тематиката и проблемите за решение.

*b2b Media емедиен партньор на събитието.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...