Годишна среща с посланицитеИновациите и лидерството са ключът към дългосрочната визия за успешна България

Това стана ясно по време на първата Годишна среща с посланиците, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) в партньорство с Британското посолство в София.

„Частният сектор сам осъществи забележителна реформа – от бизнес, движен от спекулации с недвижими имоти, към икономика, ориентирана към производства за експорт и демонстрира, че може да се развива и да дава добри резултати”, заяви вицепремиерът Томислав Дончев, по време на дискусията, организирана от БФБЛ между отговорния бизнес, чуждестранните посланици и изпълнителната власт.

В дискусията с мото „България след 20 години” участие взеха Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и социалните политики, Божидар Лукарски, министър на икономиката, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания, и други нейни колеги, както и представители на бизнеса. Сред гостите на дискусията бяха топ дипломатите на 25 страни и висши мениджъри на 35 водещи компании. Максим Бехар, член на УС на БФБЛ, модерираше дебатите.

Томислав Дончев подчерта добрите макроикономически резултати на страната, като посочи, че се работи по мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса.

Годишна среща с посланицитеМинистърът на икономиката Божидар Лукарски акцентира върху политиките, стимулиращи изграждането на икономика, базирана на знанието, и създаване на продукти с висока добавена стойност.

Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания и съпредседател на събитието, представи оптимистична визия за страната след 20 години, която включва устойчива икономика, иновации, развито земеделие, е-управление и силно гражданско общество.

Зоя Паунова, заместник-председател на Форума, подчерта изключителното развитие в областта на биотехнологиите у нас в последните години, а Ираван Хира, председател на БФБЛ акцентира върху внушителния напредък по отношение на информационните технологии.

Сред акцентите в дискусията бяха мерките за привличане на инвестиции, насърчаването на иновациите и лидерството, изграждането на реален образ на България в чужбина.

Участниците от бизнеса споделиха успешни истории за добри практики в различни сектори – технологии, фармация, недвижими имоти и др.

Вижте още: