Холсим пуска на пазара цимента с най-ниския въглероден отпечатък в България – ECOPlanet PRIMEECOPlanet PRIME се произвежда с 55% по-ниски въглеродни емисии в сравнение с традиционния портланд цимент

Холсим (България) АД, част от Групата Холсим - един от световните лидери в циментопроизводството и устойчивите решения за строителството, пуска за първи път на българския пазар продукт с глобалната марка ECOPlanet. Продуктите с тази марка имат от 30% до 100% по-нисък въглероден отпечатък спрямо традиционния портланд цимент. Постигането на това драстично редуциране на CO2 е осъществено чрез използване на иновативни и нискоемисионни изходни материали, включително рециклирани суровини, както и чрез мащабното използване на алтернативни горива в производството на цимент.

През месец август тази година у излиза първият продукт от зелената серия - ECOPlanet PRIME - CEM IV/B(V) 42,5 N.

„Намаляването на въглеродните емисии, устойчивото развитие и „зелените“ градове са глобален приоритет от първостепенно значение за опазване живота на земята и осигуряване на екологично чисто бъдеще за децата ни. Горди сме, че Групата „Холсим“ е световен лидер в усилията за устойчиво развитие и предлага революционни „зелени“ решения за строителството“, коментира Росен Папазов, Изпълнителен директор на Холсим (България) АД. Според него използването на алтернативно гориво представлява допълнителен съществен принос на циментопроизводството за решаването и на друг глобален проблем - справянето по максимално екологичен начин с главоломно растящия обем на отпадъците от бита и производствения процес. За постигане на това ненадминато редуциране на CO2 в състава на цимента ECOPlanet PRIME  се използват и различни други суровини, които от своя страна спомагат за изключително доброто поведение на цимента в бетон и бетонови смеси.

"Екологичният цимент CEM IV/B(V) се отличава с по-добра обработваемост, която помага за много по-добра завършеност на повърхността на крайния продукт, намалявайки нуждата от последващи операции и корекции“, коментира Явор Рангелов, Търговски директор на Холсим (България) АД.

Друго предимство, според него, е удълженото време за работа, което е изключително важно, особено при работа при по-високи температури. При ЕCOPlanet PRIME се намалява и възможността от пукнатини поради твърде ранното свързване на цимента, като респективно се елиминира нуждата от последващи времеемки и трудоемки ремонтни дейности на повърхностите. Продуктът се отличава и с висока крайна якост, като с нея се гарантират необходимата здравина на строителния елемент, която дава сигурност и надеждност за бъдещата експлоатация.

Приложенията на ЕCOPlanet PRIME са разнообразни и обхващат различни видове бетонови смеси и разтвори, замазки и други строителни приложения като контактни и плаващи замазки, колони, стени, стълбища и огради.

Вижте още: