ИКЕА инвестира 200 милиона евро, за да ускори действията си по положително влияние върху климата до 2030Използване на повече възобновяема енергия и премахване на въглерод от атмосферата са само част от бъдещите планове на компанията

Във връзка с предстоящата конференция на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид, Inter IKEA Group обяви решението си да инвестира 200 милиона евро, за да ускори процеса по превръщането си в бизнес компания с положителен ефект върху климатичните промени. Инвестицията ще бъде в две основни насоки - преобразуване на веригата от доставки с цел използване на възобновяема енергия и премахване на въглерод от атмосферата чрез залесяване, възстановяване на деградирали горски територии и по-добри практики за управление на горите.

Нашата цел е да намалим повече емисии на парникови газове до 2030 г., отколкото цялата верига за формиране на стойност на ИКЕА излъчва, като същевременно разрастваме бизнеса си. За да постигнем тази цел, ще продължим да инвестираме в области, които оказват положително въздействие“, казва Торбьорн Льоф, изпълнителен директор на Inter IKEA Group.

Компанията ще подкрепи амбициозната цел да се използва 100% възобновяема енергия (електричество, отопление, охлаждане и други горива) в производството си до 2030 г., като междувременно е планирана и инвестиция в проекти, насочени към премахване и съхраняване на въглерод чрез залесяване и отговорно управление на горите. Според Междуправителствената експертна група по климатични промени (IPCC) глобалните емисии на парникови газове ще намалеят значително, ако обезлесяването бъде спряно.

Вярваме, че най-добрият начин да намалим негативното климатично въздействие и да допринесем за ограничаване на изменението на климата до 1,5°C ще се реализира главно чрез намаляване на нашите емисии на парникови газове - но също така трябва да премахнем съществуващия въглерод от атмосферата“, казва Лена Прип-Ковач, главен директор по устойчиво развитие на Inter IKEA Group.

Поемайки отговорност и работейки заедно, можем да направим истинска промяна. Имаме дългосрочна перспектива и финансовата сила да инвестираме в дейности, които ще са от полза както за планетата, така и за собствения ни бизнес“, казва още Торбьорн Льоф.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...