Икономически доклад показва влиянието на Covid-19 кризата върху стартъп екосистемата в БългарияАнализът очертава основите проблеми за стартъпите в България и предлага конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията

Българската стартъп асоциация BESCO изготви икономически доклад с фокус върху стартъп екосистемата в България по време на Covid-19 кризата. Докладът има за цел да очертае основните проблеми, пред които са изправени стартъпите в страната ни, и заедно с това да предложи на българското правителство, европейските институции и изпълнителните органи конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията.

Анализът е осъществен от BESCO в партньорство с Edit.bg – мрежата за икономическо развитие чрез иновации и технологии, BVCA - Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, Endeavor България, ABLE – Асоциацията на българските лидери и предприемачи, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерство на икономиката и се основава на отговорите на 100 стартиращи и иновативни компании.

Проведеният анализ очертава ключови изводи, касаещи икономическите затруднения на сектора, към които Асоциацията на стартъпите обръща внимание и предлага конкретни мерки. Сред тях са:

  • Над 42% от компаниите заявяват, че а изложени на среден до висок риск от фалит в рамките на следващите три месеца. За период от 6 месеца на непроменен икономически пейзаж, процентът на застрашените компании се увеличава на 75%. (Фигури 6 и 7 в доклада)

  • 66% от компаниите прогнозират спад на приходите над 40% спрямо предходните месеци, а 63% от компаниите планират принудителни съкращения. (Фигури 2 и 3 в доклада)

  • 65% от компаниите посочват като съществен проблем загубата на местни клиенти, а 54% - загубата на международни такива. В следствие на това липсата на ликвидност е проблем, който притеснява или вече дава отражение в 53% от компаниите в стартъп екосистемата.

От BESCO изразяват притеснение, че настоящата криза може да постави началото на изчезването на цял икономически сегмент, който насърчава иновациите, засилва износа на стоки и услуги с по-висока добавена стойност, привличането на капиталови инвестиции и преки чуждестранни инвестиции, привличането на квалифицирана работна сила и подпомагането на положителните демографски тенденции и национален имидж.

Засегнатите в анализа предложения за конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията включват:

  • Достъп на стартъпи до обществени поръчки.

  • Функционален Фонд на фондове. Увеличаване на капиталови инвестиции чрез рисков и дългов капитал.

  • Гласуване на законопроект за Договорно акционерно дружество

Пълният икономически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 кризата може да бъде прочетен на www.besco.bg или от линка: https://bit.ly/3ckKicl

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...