Проучване: Потребителят ще стане по-рационален и силно ценово чувствителен

Клиентите се съпротивляват срещу външно наложената промяна на техните стил на живот и потребителското поведение в настоящата кризисна ситуация. Това показва национално представително проучване на МаркетЛинкс и Интеримидж.

Данните сочат стремеж към максимиризарне на избора на потребителите – повече за същите или по-малко разходи. Клиентите са и много по-внимателни в оценките на потребностите си, като в същото време са повече ориентирани към цените и промоциите, отколкото към качеството. Когато преценят дадена покупка като рискова, са склонни да инвестират повече усилия в проучване. Обнадеждаващо е все пак, че повечето потребители остават лоялни към търговците.

В каква ситуация ни завари кризата, повече от 10 години след последната такава?

Измина повече от десетилетие на икономическо възстановяване след кризата от 2007.

В настоящата ситуация, непосредствено преди избухването на пандемията, имаме повишаване на БНП и исторически ниски нива на безработица.

Успоредно с това и повишаване на доходите, както и 46% ръст на потреблението на домакинствата за периода 2010 – 2019 година.

Промяната, която донесе пролетта.

След динамична 2019 и потребителски оптимизъм в коледния период и през януари 2020, се наблюдава очакван срив през март. Връзката между оценката за развитието на държавата и очакванията за материалното състояние е по-скоро слаба, но в началото на пролетта и двете са с много ниски стойности, са сред изводите на социологическото изследване.

Обществото е почти единодушно, че кризата е неизбежна и че ще окаже сериозно въздействие върху всеки аспект на живота ни. Общата несигурност на ситуацията и последствията от предприеманите мерки, засилват страховете на потребителите.

На фона на официалните данни за увеличаващи се заявления за помощи в бюрата по труда, над половината от българите се страхуват за работните си места, а голяма част очакват и реално свиване на възнагражденията им.

Огромен процент 91 на сто от потребителите са обезпокоени от въздействието на кризата, а 86 от всеки 100 души са на мнение, че последствията за икономиката ще са тежки.

Също огромен брой – 80% смятат, че последствията върху отделните домакинства също ще са сериозни.

Почти половината от анкетираните имат очакването до края на годината да са по-ниски възнаграждения. 56% пък се страхуват за работните си места.

60 на сто от всички споделят нагласата си да спестяват от разходи, което неизбежно означава свиване на потребителската кошница.

Трябва да имаме предвид, че отчетените нагласи са в периода преди кризата (втората половина на март) да се е развила напълно, за което свидетелства и относително високият дял на колебаещите се. Като умерено позитивна находка социолозите намират факта, че все още 1/5 не се поддават на негативната тенденция.

Най-засегнатите отрасли

Най-застрашеният сектор от всички е туризмът, като вътрешният е с потенциален спад на клиентската база около и над 60%. Най-силно засегнати ще се бъдат пътуванията извън страната, които са и с най-ниско проникване.

Според данните в проучването Бързооборотните стоки ще са категорията с много висок номинален срив в оборотите. Безалкохолните напитки и козметичните продукти са заплашени от най-големи загуби. Нискоалкохолните напитки са в по-малка степен застрашени от високоалкохолните.

През 2018-та разходите на домакинствата за свободно време, култура и образование са се увеличили с 18% на годишна база в сравнение на с 2017. За разлика от това, тенденцията сега се обръща и очакванията са за много сериозен спад именно в разходите за културни събития. Любопитен елемент от съвременния лайфстайл са абонаментите за стрийминг услуги, който се очертава като един от сегментите, които ще бъдат най-слабо засегнати.

Ограничаването на потребителските разходи със сигурност ще има своите проявления във всички измерения. Кризата ще промени потребителските стилове на живот и това е ясно изразено при заведенията, които ще бъдат сериозно засегнати. Разходите за телекомуникации и интернет са с най-ограничен възможен спад.

Относително високи са дяловете на потребителите, деклариращи ограничаване на енергийните си разходи. Безспорно, най-малко засегнати, типично и очаквано за потребителско поведение в кризи, ще бъдат разходите за медикаменти и здравни услуги.

Феноменът отложено потребление

Феноменът отложено потребление започва да набира скорост още в началото на кризата.

Освен основните категории електроуреди и техника, отчетливо е свиването на пазара на недвижими имоти. Финансовият сектор и по-специално потребителското кредитиране също отбелязва спад.

Потребителят ще стане по-рационален и силно ценово чувствителен.

За много хора промоцията ще остане основен стимул за импулсивното пазаруване.

Потребителят ще избира по-дълго и вероятно между повече предложения в търсене на добрата сделка. Като купувачи ще останем любопитни към нови продукти, но ще се фокусираме върху практическите и възприети ползи.

Въпреки прогнозите за завръщане към локалните доставчици и продукти, моделът на модерната търговия вероятно ще продължи да доминира, движен от промоции и доброто съотношение цена/качество на собствените марки.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА?

Съветите на специалистите от ПР екипа на Интеримидж в настоящата ситуация са:

БЛИЗОСТ

Важно е да се поддържа емоционална близост с потребителите

СЪПРИЧАСТНОСТ

CSR комуникацията е силен инструмент за привличане на лоялни клиенти

Добрата вътрешна комуникация е предпоставка за висок морал и повишена ефективност на служителите

С ВИЗИЯ ЗА УТРЕ

Успешната комуникация в периода след кризата се базира на действията ни днес.

НА ПУЛСА НА ХОРАТА

Работата с актуални данни за потребителските нагласи, поведение и потребление е ключ към разработката на успешни комуникационни стратегии.

Вижте още: