Шест месеца безплатен достъп до CRM платформа в борбата срещу COVID-19Компаниите ще могат да се възползват и от безплатни ИТ консултации

Бърза и безплатна дигитална трансформация могат да постигнат компаниите, които се борят с последствията от COVID-19. Възможността за това се предлага от TBI Info, официален партньор на една от водещите технологични компании за CRM системи и управление на бизнес процеси Creatio. Те имат готовност да предоставят шест месеца безплатен достъп (до 1-ви октомври 2020) за Creatio Service Edition, чрез която фирмите ще могат да запазят непрекъснати клиентското обслужване и операциите. По този начин ще спасят работни места и цялостни загуби в резултат от пандемията.

Благодарение на дългогодишния си опит в технологичния бранш, TBI Info и Creatio осигуряват CRM платформа за управление на процесите, която не изисква никакви технологични познания от страна на компаниите, които я ползват. За разлика от традиционните CRM системи, Creatio позволява на предприятията да управляват ключови бизнес процеси ефективно и да подобрят маркетинга, продажбите, услугите и оперативната си дейност.

В допълнение, TBI Info удвоява усилията си в подкрепа на българските компании чрез безплатни ИТ консултации, които ще им позволят да достигнат до дигиталната трансформация по-ефективно. След приключване на пандемията и двете компании ще продължат да осигуряват важни технологични иновации за оптимизация на бизнеса.

В условията на несигурност всеки бизнес трябва да увеличи усилията си за осигуряване на непрекъснати бизнес операции, отлично обслужване на клиентите, както и още по-висока оптимизация на продажбите и маркетинга. Силно се препоръчва управлението им в автоматизирана система, която дава смисъл на данните, с които компанията разполага. Ефективното управление на бизнес процесите означава също адаптиране на стратегията и подобряване на разходите с по-малко усилия. Знаейки това, ние поемаме отговорност и предоставяме допълнителна подкрепа на организациите, като им предоставяме безплатен достъп до така необходимата техническа оптимизация в контекста на COVID-19 “, заяви Юлиян Маслянков, изпълнителен директор на TBI Info.

TBI Info и Creatio споделят общи ценности за върхови постижения, опит и иновации. Те се ангажират да предоставят на клиентите интелигентна платформа за управление на връзките с клиентите и бизнес процесите, които помагат на компаниите да управляват цялостното клиентско преживяване и да ускорят продажбите, маркетинга, обслужването и операциите.

Повече информация за безплатния достъп до CRM платформата Creatio Service Edition и безплатните ИТ консултации научете на http://www.tbiinfo.eu и https://www.creatio.com/.

Вижте още: