Изборът на професия в цифровата ера: Вдъхновяващи перспективи от Базара на професиите 2023

В съвременния свят, където технологичният напредък и социалните тенденции се променят с бързи темпове, да се ориентират младите хора в избор на професия за бъдещето става все по-трудно. За да разбере на къде гледат в бъдещето младежите, Българската мрежа на глобалния договор попита учениците и техните родители. Резултатите от проучването, проведено от „Блу Пойнт“, бяха представени на Базар на професиите 2023, най-голямото публично изложение за професии и кариерни възможности.

Разкриха се интересни перспективи и пресечни точки на родителските нагласи и тези на учениците. Родени след 2010 година, т.нар. поколение „Алфа“ не просто вижда, а създава бъдещето. Технологиите са техен житейски фон, а глобалното съзнание стана неотменна част от тяхната дневна рутина. Във времена, когато интернет и социалните мрежи служат като вратичка към световни събития и култури, това поколение реагира бързо, готово да се справи с глобални предизвикателства. Разбирането им за нуждата от гъвкавост и способностите им за адаптация към нови обстоятелства ги правят несравними и уникални.


Родителите играят ключова роля във формирането на представите и желанията на своите деца относно бъдещата им кариера. Около 80% от родителите водят активни разговори с децата си относно професионалното им бъдеще, като почти същото количество биха дали съвет по този въпрос. Най-предпочитаната професия според тях е тази на IT специалист. Всеки четвърти родител би насочил своето дете към този сектор. След това следват области като образование, право, икономика, медицина и дизайн. От съществено значение за родителите са факторите, че професията трябва да е добре заплатена (53,3%), да предоставя възможности за развитие (53,3%), и, разбира се, детето да я обича и да се чувства успешно в нея (54,7%).

Считат, че информационните технологии, медицината, инженерните науки и предприемачеството представляват най-перспективни сфери за развитие.

Нагласите на учениците:

Специфичните черти на това поколение, което расте в цифровата ера, създават нов подход към избора на професия. Повече от 80% от учениците планират да продължат образованието си след завършване на 12-ти клас, като 70% от тях предпочитат да останат в България за тази цел.

Интересното тук е, че учениците в голяма степен споделят предпочитанията на своите родители. Информационните технологии са най-желаната професия, последвана от медицината, предприемачеството и правото, а най-голям интерес в момента имат към спорт, електронни игри, изкуство и литература.

Наблюдава се съответствие между вижданията на родителите и учениците за най-перспективните кариери. Всеки втори ученик счита, че професиите на бъдещето са свързани с информационните технологии, докато всеки трети ги свързва с медицината, следвано от инженерството.

Родителите и учениците са на общо мнение, че информационните технологии ще бъдат ключова сфера за професионално развитие в бъдеще. Създаването на баланс между личните интереси и възможностите за успешно развитие в избраната професия е от съществено значение за този процес.

Изборът на професия в цифровата ера: Вдъхновяващи перспективи от Базара на професиите 2023

И двете запитани групи са наясно, че все по-решаващо значение за професионалния успех на младежите имат различни меки и други умения за развитие. Най -важните сред тях са дигиталните умения, бързо учене, комуникативност, екипност, креативност и аналитичност.

Интересно да се отбележи е и промяната в нагласите и на родителите, и на учениците – над 40%, съответно над 60% от тях твърдо заявяват желанието си да продължат висшето си образование в България. Това е отличен повод за размисъл и действие на образователните институции, които заедно с бизнес секторът да създадат стимулиращи и иновативни условия, които подпомагат растежа на квалифицираната работна сила и утвърждаването на страната като привлекателен образователен и бизнес център за региона.

Бъдещето на кариерното развитие на поколението Алфа е тясно свързано с технологичния напредък, но неизменно търси и хармоничната връзка между личните интереси и възможностите за професионално развитие.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...