Кофас: автомобилната индустрия е изправена пред повече регулации и  стръмен път нагореЗасегната от все по-строги регулации, свързани с опазването на околната среда, световната автомобилна индустрия е изправена пред спад и е принудена да се преобразува. Това показва актуален секторен анализ на международния кредитен застраховател Кофас. В резултат на това, се наблюдава повишена несигурност и отрицателен растеж на продажбите на нови автомобили - нещо невиждано от времето на кризата от 2008 г.

Неизбежно е и българският пазар да бъде засегнат от тези процеси. Въпреки че нямаме голям производител в тази сфера, в страната ни работят много доставчици на големи автомобилни компании. От друга страна, това може да доведе до повишаване на рисковете в транспортния сектор“ – коментира Пламен Димитров, управител на Кофас за България.

Принудени да се съобразят с новата технологична ситуация и желанията на потребителите, производителите на автомобили инвестират масово в редизайн, а впоследствие увеличават производствените си разходи. Освен това, навлизането на много нови играчи като Google Waymo, Tesla, Arcfox или Aiways, увеличава степента на несигурност на пазара, който до този момент се характеризираше с известна стабилност или поне имаше тенденция за концентрация чрез сливания, придобивания и съвместни инвестиции.

Освен всички технически и административни бариери, се наблюдава и неблагоприятна тенденция в настроенията на потребителите в еврозоната от началото на 2018 г. Потребителите са обезкуражени да купуват нови превозни средства, а още по-малко биват стимулирани да преминат към по-екологична енергия. От своя страна, пазарът в САЩ също е повлиян от по-ниското търсене – налице е спад от 1,1% към края на октомври 2019 г. за 10-месечен период, особено за седани и други автомобили. Тази тенденция продължава да влияе върху дейността на производителите на автомобили, като няколко фабрики в страната бяха затворени.

Китайският пазар е силно засегнат от спада в търсенето (-4% през октомври 2019 г.), отчасти поради поведението на потребителите, които изчакват обявените от правителството данъчни стимули. Това е в допълнение към последиците от търговската война между Китай и САЩ. Освен това големи градове като Пекин и Шанхай налагат строги ограничения за издаването на регистрационни номера за нови автомобили всяка година. Поради това китайските домакинства масово предпочитат закупуването на автомобили втора употреба.

Естествено, растежът и приходите на автомобилните доставчици са силно засегнати от това забавяне. Рационализирането на производствените разходи и технологичните разработки, свързани с екологичните ограничения, наложени на производителите на автомобили, впоследствие имат отражение върху цялата верига на доставки. Това важи особено за разходите за научноизследователска и развойна дейност. Това може да доведе до сливания и придобивания, за да се постигнат икономии от мащаба, необходими за въвеждането на важни технологии на пазара – което отново води до промяна в пейзажа на автомобилната индустрия.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...