Комплекс от фактори участват в избора на склад

cargo-partner България споделя своите критерии за избор

Независимо дали присъствате на българския или световния пазар, качествените складови услуги и подходящото складово пространство са основна предпоставка за успех в бизнеса. Също така е важно да се избере партньор, който да предложи нужните допълнителни услуги. В днешно време светът е все по-ориентиран към онлайн пазаруването и дигитализацията, а пандемичните условия утвърдиха този способ на търговия и комуникация. Затова изборът на логистичен център е едно от ключовите решения за функционирането на веригата на доставки.

Как се избира склад? Само площта и разходите ли трябва да се вземат предвид или става въпрос и за други съображения? Когато избирате склада, който е най-подходящ за вас, обърнете внимание на седем изключително важни фактора.

1/ Удобно местоположение

Започваме с избора на локация, защото когато става дума за складиране на стоки, наличните транспортни връзки и бързият достъп на превозни средства са ключови. Важен критерий при избора на местоположение е то да е в близост до основни пътни артерии, за предпочитане магистрали, да има добра връзка с летища и железопътна мрежа. Димчо Димчев, управител на cargo-partner България, споделя опита на международната компания: „Логистичният ни център се намира близо до Летище София. И четирите национални пътни артерии, свързващи София със страната, са лесно достъпни от тук, а терминалът е свързан и с директна жп линия“, посочва той.

2/ Лицензиран митнически склад и митническо посредничество

Ако се снабдявате или продавате стоки от държави извън Европейския съюз, за вас ще е предимство избраният дистрибуционен център да има възможност да приема, съхранява и експедира стоки под митнически контрол. Така не заплащате вносни мита и ДДС, докато стоките ви се съхраняват в склада, а го правите само когато продадете или ги използвате в България и на европейските пазари. „Заради добрата транспортна свързаност София е подходящо място за дистрибуционен хъб както за България, така и за целия Балкански регион, включително и за страните извън Европейския съюз като Турция, Сърбия, Северна Македония и др. Имаме дългогодишен опит при логистичните услуги и митническото посредничество за стоки под митнически контрол", добавя Димчев.

3/ Възможност за съхранение на различни видове стоки

Пространството в складовете трябва да е правилно разпределено и да има обособени зони за складиране, за манипулация на стоките и за товаро-разтоварни операции. При неправилно зониране може да се загуби производителността на операциите или да намалее гъстотата на складиране. „Гъстота на складиране е индикаторът колко стоки може да се складират на кв. м при запазване на ефективен достъп до тях“, обяснява Димчев.

Самите зони за складиране се обособяват според стоките, които се складират там – например храни, продукти от текстилната индустрия или високотехнологични устройства, и според специфичните изисквания за съхранението им. Зоните за манипулация на стоките обикновено се разполагат по пътя между товарните рампи и зоните за складиране и в тях се извършва проверка, опаковане и преопаковане на стоките.

Не на последно място, достатъчният брой рампи дава възможност за едновременно товарене и разтоварване на превозните средства, което е ключово за ефективни операции. Управителят на cargo-partner обяснява, че за всеки 750 кв. м складови площи трябва да има минимум по една рампа, като при бърза ротация на стоката броят на рампите следва да се увеличи. В логистичния център на фирмата на площ от 16 500 кв. м има 38 товарни рампи, което позволява да се обслужват и много бързооборотни стоки. „Складовите ни помещения са обособени така, че можем да съхраняваме при различни температурни режими храни, медицински материали и други стоки: например потребителска електроника“, споделя Димчев.

4/ Повече пространство

И най-добре разпределеният склад не може да работи ефективно, когато е малък за стоките, които искате да съхранявате. Най-голямата пречка за ефективни складово-логистични процеси е именно затрудненото движение на стоки и хора. Затова планирайте склада така, че никога да не се запълва максималният му теоретичен капацитет. Допълнително е усложнено планирането на склада, когато продуктите имат силно изразена сезонност. В този случай или трябва да приемете факта, че вашият просторен склад ще стои полупразен през голяма част от годината, или в пикови моменти компактният ви склад няма да стига и ще трябва краткосрочно да търсите допълнителен капацитет на пазара.

„Изходът е да поверите складовото си стопанство на логистичен доставчик“, предлага Димчев. „В cargo-partner целенасочено поддържаме портфолио от клиенти с разминаваща се сезонност, така че нашите 22 000 палетни места да не се запълват повече от 85%. Така осигуряваме ефективност и качество на операциите.“

5/ Добавената стойност е от значение

В днешно време идеалният склад е повече от площ за съхранение и експедиране на стоките – той изпълнява допълнителни функции, които предоставят добавена стойност за вас и вашите клиенти и ускоряват веригата за доставки. Това включва сортиране, качествен контрол и оценка на стоките, както и преопаковане, маркиране и етикетиране според различните пазари, на които ги реализирате. През склада минава пътят и на така наречената обратна логистика (reverse logistics), която се занимава със стоките, върнати от вашите дистрибутори или крайни клиенти. Тези стоки трябва да се приемат, оценят и според оценката да се подготвят за продажба като нови, като ползвани или да се унищожат според изискванията на законодателя за специфичния вид стоки. Съответно складът може да е работно място и на специалисти по качество, на техници и инженери по поддръжката, а това трябва да се предвиди още при проектирането му.

„cargo-partner осигурява интегрирани решения в логистичните си центрове. Допълнителните услуги за различните отрасли включват сортиране, етикетиране, опаковане и производство на промоционални пакети, а също и грейдинг (оценка) на стоки, върнати от пазара", подчертава Димчев.

Комплекс от фактори участват в избора на склад

6/ Сигурност на вашите стоки – съвременни решения в отговор на съвременните предизвикателства

Обмисляли ли сте въпроса за сигурността на вашите стоки, докато са в привидно сигурния ви заключен склад? Сигурността на стоките се отнася не само до злонамерените посегателства, но и до инцидентите с мотокари и електрокари, сриване на стелажните системи или пожари и наводнения на склада. За стоките за човешка консумация сигурност означава стриктното и непрестанно спазване на условията за съхранение, например непрекъсната температурна верига, защита от вредители и зарази, защита на целостта на опаковките.

Оборудването на склада със съвременните охранителни, противопожарни и системи и процеси за безопасност са сред ключовите критерии за избор. Видео и алармените системи за сигурност прогресират особено бързо, но и системите за контрол на температурата, за пожароизвестяване и пожарогасене се развиват и подобряват.

„Разполагаме със сертификати за качество и сигурност, които са важни за различни индустрии, например: ISO 90001, 14001, 22000, HACCP и ТАРА А. Пожаро-охранителните инсталации пък са изградени според EN12845 и EN12101. Разбирам, че това са много букви и цифри, но всички имат отношение към сигурността, в която cargo-partner инвестира чрез модерни системи и най-вече чрез качествени и проследими складови процеси,“ споделя специалистът.

7/ Гъвкавост и достъпност

Логистиката е изключително динамична дейност и е важно в целия процес да има гъвкавост. Когато процесът е подложен на стрес, е важно да не се „чупи“, а да реагира, като се напасне и максимално бързо намери новата равновесна точка. Залагането на резерви във веригата на доставките може да намали ефекта от неочаквани шокове, но тези резерви често са скъпи, тъй като се изразяват в поддържането на по-високи наличности или в скъсяването на времето за транспорт чрез ползване на най-бързите транспортни връзки, които обикновено струват най-много.

Опитът на вашия логистичен екип може да ви спести най-лошите последици от шока, но навременната консултация с външни специалисти ще помогне по-рано да се идентифицира приближаващият проблем. Причината е, че специалистите, посветили времето си изцяло на логистиката, черпят информация от много широк кръг от източници, налични на пазара, както и че разполагат с богат набор от логистични решения, с които да предотвратят сътресенията във вашата верига на доставки.

В заключение за складовата дейност – пазарът налага ежедневно нови правила и тенденции и планирането единствено през призмата на разходите не е дългосрочен подход. Необходимо е да търсите много повече от квадратни метри и в своята оценка да вземете предвид определящи фактори като местоположение, допълнителни услуги и модерни системи и не на последно място – подходящи партньори за складовите услуги или за съпровождащата логистика.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...