98% от изпълнителните директори в 128 държави посочват устойчивите политики  за свой ключов приоритет, според проучване на Глобалния договор на ООН и Accenture

Световните лидери предприемат мерки в полза на околната среда и обществото, с пряко отражение върху бизнес резултатите

• 93% от изпълнителните директори в 128 страни по света са изправени пред 10 или повече бизнес предизвикателства едновременно.

• Най-силните предизвикателства пред бизнеса са: инфлация и ценова нестабилност (58%), недостиг на таланти (42%), заплаха за публичното здраве (41%), климатични изменения (33%) и регулации в търговията (31%).

• 87% от бизнес лидерите посочват геополитическата нестабилност като най-сериозната трудност, която би могла да ги възпрепятства.

Глобалният договор на ООН и технологичната компания Accenture публикуваха резултати от своя най-мащабен доклад на тема устойчивост, реализиран до момента. В него участват над 2 600 изпълнителни директори от 128 държави, които оперират в общо 18 индустрии. Като част от проучването са проведени над 130 дълбочинни интервюта. Според него 98% от изпълнителните директори се обединяват около убеждението, че устойчивите политики са ключов приоритет, който трябва да утвърждават. Резултатите показват 15% ръст на този показател в последните 10 години.

„В свят на конфликти, енергиен недостиг, нарастваща инфлация и заплаха от рецесия, проучването доказа, че бизнес лидерите са по-скептични от очакваното, когато става дума за устойчивостта на света при кризи. В резултат на редица предизвикателства – от климатични промени до все по-задълбочаващо се социално и икономическо неравенство, действията на бизнеса не съответстват на амбициите и темпото, необходими за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.“, казва Санда Оджиамбо, помощник-генерален секретар и главен изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН.

В ситуация, в която трудностите са все повече, бизнес лидерите насочват внимание към предизвикателства извън сферата си на влияние. Такива са климатичните промени и социално-политическите конфликти. Държавите-членки на ООН разполагат с едва осем години за постигане на целите, заложени в Плана за устойчиво развитие на организацията. Близо половината от анкетираните изпълнителни директори (43%) твърдят, че усилията им са възпрепятствани в резултат от геополитическата обстановка. Техният дял е дори по-голям в по-силно развитите страни (51%). Accenture установява, че почти всички бизнеси рискуват да не постигнат поставените от ООН цели, ако не удвоят скоростта по ограничаване на въглеродните емисии до 2030 г.

Все пак, налице са и лидери, които въпреки трудностите продължават да работят за постигането на устойчиво развитие чрез иновации и споделени проекти. Две трети от изпълнителните директори (66%) споделят, че дългосрочните стратегически партньорства са решението към изграждане на устойчиви политики. Те реорганизират веригите за доставки, преквалифицират своите служители и въвеждат технологични постижения в оперативната си дейност – в т.ч. физически, цифрови и биологични решения.

„Неизпълнението на поставените от ООН цели за устойчиво развитие е едновременно обезпокояващо и, заедно с това, огромна възможност пред бизнесите да превърнат устойчивите политики в ключов елемент на промяната през следващото десетилетие“, каза Питър Лейси, ръководител и главен отговорник „Устойчиви услуги“ в глобалния екип на Accenture. „Новата вълна на инвестиции в технологии и революционни иновации подпомага постигането на поставените цели. Ключово условие е създаването на нови пазари, продукти и услуги, основани на устойчивост. Това ще помогне на бизнес лидерите да преосмислят своята траектория и да насърчат растежа, макар и във времена на нестабилност.“

В отговор на предизвикателствата, 63% от бизнес лидерите лансират нови устойчиви продукти/услуги, 55% - подобряват събирането на данни за „зелени“ практики, а 49% - инвестират във възстановяеми енергийни ресурси. Близо половината от анкетираните преминават към кръгови бизнес модели, а 40% увеличават финансирането на своята научноизследователска дейност.

Като част от проучването, изпълнителните директори идентифицират ключови решения за постигане на на устойчивост. Те включват: утвърждаване на научно обосновани климатични цели и инвестиции в многообразието на екипите, иницииране на междуиндустриални партньорства, основани на технологични решения, по-добра видимост на системата за доставки и насърчаване на биоразнообразието. В допълнение, бизнес лидерите настояват за по-активно ангажиране на правителството с промени в законодателството, свързано с дългосрочните измерими цели.

Пълният доклад „Преосмисляне на дневния ред: Отключване на глобалния път към устойчивост и растеж за 2030 г.“ е достъпен в корпоративния уебсайт на Accenture.

Вижте още: