През второто полугодие на миналата година реализирахме положителен резултат  в областта на външната търговия. Успяхме да постигнем средногодишен 7% ръст в износа и достигнахме най-голямата му абсолютна стойност досега за последните 15 години – 22, 220 млрд. евро., каза заместник-министър Красин Димитров на традиционната годишна среща на представителите от Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) с ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката и представители на бизнеса.

Той обясни, че през първото тримесечие на тази година страната ни имаше намален износ спрямо същия период на 2013 г. Сред основните причините за това са кризата в Украйна, конюнктурата на международните пазари, намалените цени на стоките, забавяне в растежа на определени компании, реализирали инвестиции през текущия период и др.

МИЕ предприе редица мерки за справяне с негативния тренд в износа от началото на годината като откри гореща телефонна линия за всички, които не могат да възстановят средствата си от реализиран износ, диверсифицирахме пазарите, на които българският бизнес може да изнася своите стоки и услуги, подобрихме и оптимизирахме работата на търговските служби.

В глобален мащаб износът е пренасочен към други държави. Разговаряли сме с бизнеса за тези тенденции и благодаря на всички СТИВ-ове, които работиха по този въпрос. Нашата роля като министерство е именно да подкрепим българския бизнес и то на място във всяка една дестинация. Открихме нови дестинации като Иран, Ирак, Армения и успяхме да начертаем планове за други: Пакистан, Тунис, САЩ, Кипър, Обединени арабски емирства, Катар, Алжир, Индонезия и др., поясни Димитров.

Колегите ни от СТИВ работят по 5 основни оси: договорно-правна основа с всяка една държава, стокообмен, привличането на инвестиции, енергетика и туризъм. Искаме да направим унифицирана форма на запитване към търговските служби, за да им спестим време, да бъдат по-ефективни в работата си и да могат веднага да намират решение за съответния бизнес.  Фирмите да казват в кои икономически сектори се използват техните продукти и какъв тип партньор търсят, за да можем веднага да филтрираме информацията и да знаем къде да търсим отговора на въпроса им. Така ще можем да разполагаме и с информация коя стока в кои държави се търси и от кои фирми, обясни зам.-министър Димитров.

Досега плановете на търговските представители бяха да се реализира общо увеличение на износа за следващата година с 5 %. Но стокообменът с някои държави е голям, а с други е значително по-малък, едни пазари са динамични други - по-улегнали и не можем да ги сравняваме.  Обсъдено бе въвеждането на индивидуални планове на търговските ни представители като се отчита спецификата на страната и необходимата работа по приоритетните направления на дейността им.

Имаме няколко големи проекта, реализирани в Саудитска Арабия, Ливан и мисля, че можем да се похвалим. Първата фотоволтаична централа в Чили се построи от българска фирма, която е изпълнител на проекта. Бяха създадени нови смесени палати между България и част от тези дестинации, в които ние проведохме междуправителствени комисии. Последната беше нашата смесена комисия с правителството на Туркменистан, заключи Красин Димитров.

Вижте още: