Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) ще представи на пресконференция резултатите от изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, финансиран по ОП „Регионално развитие“. Тя ще се проведе на 10 юни (вторник) от 10:00 часа в Националния пресклуб на БТА в София.

Пред медиите ще бъдат оповестени данни за създаването на мрежата от туристически информационни  центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти. Нейната цел е да се повиши местната и регионалната конкурентоспособност в сектора, да се създаде по-висока заетост в него, както и да се предлагат продукти с по-висока добавена стойност. За заключителното събитие на МИЕ по проекта са поканени представители на неправителствени организации и регионални сдружения в туризма, хотелиери и ресторантьори, туристически информационни центрове, националното сдружение на общините и др.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...